[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Razredni boj po razrednem boju, ki bo v četrtek, 31. marca 2011 ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Lidija Radojević:

Boj za javni prostor kot razredni boj

Proces deindustiralizacije mest, ki je v zadnjih petdesetih letih potekal z različno intenzivnostjo, a z enakimi posledicami kjerkoli se je zgodil, je temeljito in destruktivno vplival na organizacijo in delovanje mest. Mesta so se morala soočiti s temeljitimi spremembami tako znotraj upravljanja mestnih prostorov kot tudi z delovanjem mesta kot celote. V obdobju prisotnosti močnih industrij v mestih, ki so bile ekonomsko zaledje mest, je imela mestna oblast na ravni mesta upravljalsko funkcijo in je morala zagotavljati osnovne socialne ter kulturne potrebe mestnih prebivalcev. S preselitvijo ali propadom mestnih industrij sta se tako mesto kot celota kot tudi mestna oblast transformirala in se odrekla svojemu predhodnemu namenu in odgovornosti do svojega prebivalstva. Izginotje tovarn in podjetij je za mesto imelo transformativen učinek v smislu nadomeščanja ekonomske praznine znotraj ekonomsko opustošenega področja, tako da je mesto samo postalo velika tovarna, mestna oblast pa je svojo upravljalsko funkcijo zamenjala za podjetniško.

Prvotna akumulacija kapitala, osnovnega kapitala tega podjetja, je potekala z odvzemom ali privatizacijo javnega ali skupnega dobra – fizičnega javnega prostora, javnih institucij in javnofinančnega denarja – s katerim mestna oblast razpolaga kot z zasebnim kapitalom. Ta kapital vlaga oziroma daje v najem za svoje dobičkonosne posle in projekte, ne da bi pri tem upoštevale javni interes (špekulacije s tem pojmom so postale dimna zavesa za medijsko upravičevanje podjetniških podvigov mestnih oblasti). Podjetniško mesto se pri svojem delovanju več ne ozira na zadovoljevanje potreb svojega prebivalstva, ampak se nastavlja pogledu kapitala in zasebnim dobičkom, ki pri tem nastajajo – kultur-turizmu, nepremičninskim poslom in investicijskemu denarju.

Posledice tega v realnosti se kažejo skozi vedno večje opustošenje ali čiščenje mestnih središč – proces gentrifikacije, nadzor in t.i. normalizacija prostorov ter izgon finančno nelikvidnega prebivalstva iz mesta na obrobja –, izginjanje javnih prostorov, ki so bili prej v skupni uporabi, zdaj pa le še v uporabi zakupnikov, ter uničevanje ali preoblikovanje javnih institucij, ki naj bi služile javnemu interesu in ne dobičkonosni dejavnosti.

Lidija Radojević je magistra antropologije vsakdanjega življenja, senatorka DPU in nizja uradnica zaposlena v javni upravi.

Oglejte si predavanje:

Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj from D.P.U. on Vimeo.

Poslušajte predavanje:

Lidija Radojevič: Boj za javni prostor kot razredni boj by dpu-9

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!