[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

OBVESTILO: Predavanje Ozrena Pupovca, ki naj bi bilo v četrtek, 5. maja ob 18.00, zaradi bolezni predavatelja žal odpade.

Ozren Pupovac:

Filozofska partija revolucije

Klasični pojem revolucionarne partije poznamo iz leta 1902. Ta pojem temelji na specifični ideji srečanja znanja in delovanja, srečanja, ki se v nasprotju s prevladujočim mnenjem ne vzpostavlja ne kot pedagoška intervencija ne kot jedro birokratskega enoumja, temveč kot odgovornost znotraj edinstvenosti zgodovinskega trenutka. Osnovo vprašanje, ki si ga zastavi Lenin v Kaj storiti?, je, kako delovati na način, da delovanje vselej zagrabi zgodovinsko situacijo na njenem vrhu, hkrati pa že preseže njene koordinate; to ga naredi revolucionarnega tako v pojmu kot v dejanskosti. Medtem ko se praktična partija revolucije vzpostavlja kot zgodovinska avantgarda, ki je vselej en korak pred svojim časom, pa ima teoretska partija revolucije obratno časovnost. Filozofija se dotika revolucije kot njen arriere-garde, kot čuvaj zaledja svojih lastnih pogojev, znanosti in politike. Filozofija ne predpisuje in ne legitimira neposredne odločitve, točke preloma, kjer zgodovino preči politika hkrati pa postane racionalizirana v svoji lastni nepredvidljivosti; filozofija, nasprotno, deluje od zadaj, tako da v istem mahu opozarja znanost in politiko na bistveno nedovršenost preloma, ki ga izvajata. Ta gesta odpira prostor za neprestano širjenje teoretskih in praktičnih invencij. Sledeč Althusserjevemu očrtu ideje filozofske partije revolucije bomo pokazali, kako se figura razrednega boja vzpostavlja kot točka, ki niha med objektivnostjo in subjektivnostjo, med pojmom in angažmajem. Razredni boj ni zgolj objektivno določilo gibanja zgodovine, temveč označuje tudi nepredvidljiv vdor same zgodovine v polje njenega razumevanja.

Ozren Pupovac je bil raziskovalec na Inštitutu za kulturne raziskave v Berlinu, kjer je bil tudi koordinator projekta "Versus Laboratory". Trenutno je post-doktorski študent na Univerzi v Jeni. Njegovi raziskovalni interesi se osredotočajo na iskanje stičnih točk med marksistično misiljo, sodobno francosko filozofijo ter nemškim idealizmom.

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!