[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

PRVOMAJSKA ŠOLA DPU: Samoupravljanje

27.4.2011 - 1.5.2011, Infoshop, Trubarjeva hiša, Ljubljana

Namen šole bo raziskati aktualnost in relevantnost koncepta delavskega samoupravljanja danes - v protislovnem zgodovinskem trenutku, ko je iskanje alternative kapitalističnemu načinu produkcije čedalje bolj urgentno in ko se na prostorih, kjer je kapitalistična organizacija produkcije imela najbolj uničujoče učinke, pojavljajo samoupravni eksperimenti (denimo ob finančnem zlomu v Argentini ali v deindustrializiranih conah Kitajske in Rusije), obenem pa kapital sam z uvajanjem nekaterih tehnologij organizacije produkcije, ki spominjajo na samoupravljanje, poskuša tako zbiti stroške upravljanja kot disciplinirati delovno silo - ob hkratnem kritičnem pregledu zgodovine teorij in praks samoupravljanja, posebej njegove jugoslovanske različice.

Osnovne teme šole:

Jugoslovansko samoupravljanje Je bilo jugoslovansko samoupravljanje del ali alternativa realno-obstoječih socializmov? Kakšno je razmerje med gibanjem delavskih svetov v Madžarski, Poljski in Češkoslovaški ter jugoslovansko prakso samoupravljanja? Kakšne so bile teorije in kakšne politične motivacije jugoslovanskega samoupravljanja? Kakšno je razmerje med različnimi neuspelimi evropskimi vstajami, ki so temeljile na delavskem samoupravljanju, pred drugo svetovno vojno in težnjami po samoupravljanju znotraj vzhodnoevropskih socializmov po njej?

Samoupravljanje danes Teorije in prakse delavskih prevzemov tovarn in podjetij v Latinski Ameriki in postsocialističnih državah, samoupravljanje kot del bolivarskega »socializma za 21. stoletje«, social-demokratski modeli in korporativistični modeli samoupravljanja (Švedska, Španija, Japonska), avtonomne skupnosti in avtonomne cone.

Teorije samoupravljanja Samoupravljanje in Marx ter marksizem, razmerje med socialističnimi ekonomskimi teorijami in socialnimi režimi ter samoupravljanjem, polemika med Roso Luxemburg in Leninom ter med humanističnim marksizmom in dialektičnimi materialisti, vloga koncepta razrednega boja v teorijah samoupravljanja.

Politika samoupravljanja Komunizem kot zveza svobodnih producentov (samoupravljanje kot osnovna oblika organizacije komunistične družbe), vprašanje odprave razredov in države (samoupravljanje kot oblika postrazredne in nehierarhične organizacije produkcije), vprašanje partije in politične reprezentacije (samoupravljanje kot oblika tudi politične in ne le ekonomske organizacije), vprašanje demokracije (ekonomske demokracije).


Program Prvomajske šole DPU:

Languages of titles of the talks roughly correspond to the languages in which the talks will be held.

Sreda / Wednesday, 27. april:

16.00 - 18.30 Session 1 / Infoshop, Metelkova

Lev Centrih: Združevanje organizacij združenega dela – med načelom delitve po delu in načelom solidarnosti

Tim Dobovšek: Zgodovinski sofizmi doktrinarne šole jugoslovanskih komunistov

Sašo Slaček: Vloga ekonomske demokracije v teorijah javne sfere

Četrtek / Thursday, 28. april:

12.00 - 14.00 Workshop 1 / Infoshop, Metelkova

How to organise and run university occupations and an internet portal without applying for project funding and filling out audit reports


16.00 - 18.30 Session 2 / Infoshop, Metelkova

Agon Hamza: Self-management beyond the economic

Vera Vratuša: Self-managing socialism and contradictions of socialization

Marko Kostanić: Samoupravljanje / direktna demokracija – historijski uvjeti artikulacije


20.00 - 21.30 Lecture 1 / Trubarjeva hiša, Stritarjeva 7

Pat Devine: The political economy of a self-governing society: Social ownership, negotiated coordination and participatory democracy

Petek / Friday, 29. april:

12.00 - 14.00 Workshop 2 / Infoshop, Metelkova

How to organise and run university occupations and an internet portal without applying for project funding and filling out audit reports


16.00 - 19.00 Session 3 / Infoshop, Metelkova

Frido Wenten: 30 years of socio-economic reform in China – Constitutive effects of changing class composition and workers' agency

Milan Rakita: Withering away of the workers’ self-management and the urban transformation in socialist Yugoslavia

Mara Ambrožić: Telo, prostor, imaginacija: samoupravljanje v polju umetniških praks

Anja Bogojević: Rad na gradu: Etnička regulacija gradskog prostora i prakse otpora

Sobota / Saturday, 30. april:

12.00 - 14.00 Workshop 3 / Infoshop, Metelkova

How to organise and run university occupations and an internet portal without applying for project funding and filling out audit reports


16.00 - 18.30 Session 4 / Infoshop, Metelkova

Mark Lošonc: Imanencija i autonomija

Mislav Žitko: Epistemologija socijalizma: demokracija, planiranje i debata o socijalističkom računu

Darko Markovac: Makijaveli – veština samoupravljanja


20.00 - 21.30 Lecture 2 / Trubarjeva hiša, Stritarjeva 7

Dimitris Sotiropoulos: Welcome to the desert of contemporary capitalism: Financialization and class struggle

Nedelja / Sunday, 1. maj:

12.00 - 14.00 Workshop 4 / Infoshop, Metelkova

How to organise and run university occupations and an internet portal without applying for project funding and filling out audit reports


16.00 - 18.30 Session 5 / Infoshop, Metelkova

Ana Jovanović:: O nekem drugem 'samoupravljanju': diskurzivna analiza konceptualnih neologizmov v sodobni izobraževalni politiki, teoriji in praksi

Primož Krašovec: Radnička moć i tehnologija


20.00 - 21.30 Lecture 3 / Trubarjeva hiša, Stritarjeva 7

Marko Kržan: Some remarks on the key problems in the theory of socialism


Projekt je sofinanciran s strani East East: Partnership Beyond Borders Program (OSI – Open Society Institute).

Več: http://www.dpu.mirovni-institut.si
Prijave: dpu@mail.mirovni-institut.si in primoz.krasovec@gmail.com

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!