[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Razredni boj po razrednem boju, ki bo v četrtek, 10. februarja 2011 ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Rastko Močnik:

Identitete v razrednem boju

Ko so zamrla »nova družbena gibanja« in je zgodovinsko prizorišče zavzela »civilna družba« post-socialističnih devetdesetih let, so se družbene napetosti in spopadi neposrednim udeleženkam in udeležencem začeli prikazovati kot spopadi med »identitetami«. V času, ki se nam za nazaj kaže kot čas surovega razrednega boja kapitalističnega razreda, ko so države kapitala razlastile celotna ljudstva in bogastvo, ki so ga ljudstva ustvarila, predale v last novim vladajočim razredom – v tem času se je zdelo, da razrednega boja ni več in da ga je nadomestila politika »priznanja«.

Identitete so se kazale kot kulturna družbena dejstva, niso se pa oblikovale po enotnem načelu. Tako so vznikale etnične identitete, pa identitete spolne usmerjenosti ali kar identitete družbeno skonstruiranega spola in tudi religiozne identitete. Identitete so bile nekaj novega – niso bile ne subkulture ne narodi nekdanjih pomladi; a trdile so, da so tu od nekdaj, zatirane, nepriznane, preganjane. Značilno za identitete je bilo, da so se oblikovale na podlagi »osebnih okoliščin«, ki po revolucionarnem buržoaznem pravu pred zakonom »ne štejejo«. V imenu enakosti pred zakonom »ne glede na osebne okoliščine« so zahtevale priznanje osebne okoliščine. V imenu individualističnega buržoaznega prava so zahtevale priznanje kolektivnih pravic. Sklicevale so se na človekove pravice, a uveljavljale so njihov hipohondrični obrat, ki je vpisan že v klasične deklaracije: »faire tout ce qui ne nuit pas a autrui«.

Poskusili bomo pokazati, kako so identitete vpete v razredni boj sodobnega kapitalističnega razreda.

Pokazali bomo na posebnost identitet, da prečijo razredno razslojenost družbe. Pod isto identiteto je mogoče zbrati in celo mobilizirati osebe, ki se sicer umeščajo na različne, tudi konfliktne razredne položaje. Pokazali bomo, kako identitete blokirajo razredno sestavo podrejenih in izkoriščanih razredov, ne škodijo pa razredni sestavi kapitalističnega razreda.

Po »trans-razrednosti« identitete spominjajo na stanove v času razkrajanja fevdalne družbe. Tudi stanovi in cehi so zajemali osebe, ki so se dejansko že umeščale na različne in konfliktne razredne položaje. Zato si bomo za konec ogledali ustanovo, ki je v sodobnosti eden redkih ostankov cehovske organizacije in je hkrati eden izmed najbolj produktivnih proizvajalcev identitetne ideologije – univerzo.

Rastko Močnik

Oglejte si predavanje:

Poslušajte predavanje:

Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju by dpu-4

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!