[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

Mi smo univerza vabi na javno tribuno:

Študent kot delavec: Študij kot (neplačano) delo

v sredo, 20.4.2011, ob 16:00, na Fakulteti za družbene vede, v Veliki predavalnici.

»Trenutni politični problem študentskega gibanja ni v odnosu študent-delavec, v iskanju povezave z delavskim razredom, preprosto zato, ker študenti so delavci. [...] Nasprotno, zoperstaviti se mora kapitalistični strategiji nadzora v času univerzitetne krize, ki se vzpostavlja skozi prekarizacijo študentk in študentov.«

/George Caffentzis/

Nekoč tako opevana študentska leta, ki naj bi zagotavljala relativno brezskrbnost, in časi, v katerih je bila glavna obveznost študentov študij, so danes preteklost. Status študenta vedno bolj postaja sinonim za študentsko delo prek napotnic, saj študentje ne živijo od zraka in tudi stroški študija, med katerimi je eden večjih najemnina, zahtevajo vedno višje vsote denarja. Štipendije, ki so na voljo, so vezane na posebne statuse, kot so socialni položaj družine ali izjemen učni uspeh ter izjemna nadarjenost, in tako niso ne univerzalno dostopne ne dovolj visoke, da bi omogočale finančno neodvisnost. Zato študentje bremenijo denarnice staršev ali pa status študenta koristijo za študentsko delo. V nasprotju s temi eksistenčnimi dejstvi se študente velikokrat označuje za nedelavne in v primerih, ko ne sprejmejo dela, ki nima nikakršne povezave z njihovim študijem, celo za lene.

Sistem negotovih oblik dela, ki jih opravljajo študentje, se ne pojavlja samo v gospodarstvu, temveč je vedno bolj priljubljen tudi v javnem sektorju in znotraj visokega šolstva. Vedno več je primerov, ko študentje v sklopu študijskih obveznosti opravljajo neko delo – denimo raziskovalno ali pedagoško delo, obdelovanje podatkov, prevajanje itn. – vendar zanj niso niti plačani niti jim niso priznane avtorske pravice. Delo študenta si prilasti izvajalec študijskega procesa, študentje pa so izkoriščani kot nevidna in neplačana delovna sila. Moramo se odločno zavzeti za to, da se tudi študij sam obravnava kot delo in s tem odpreti problematiko koncepta študenta kot delavca.

Na javni tribuni si želimo izmenjati čim več izkušenj in idej, najti učinkovito organizacijsko formo boja za pravice študenta kot delavca ter artikulirati konkretne politične zahteve in predloge. Izmenjava informacij mora teči neovirano med vsemi, zato so javne tribune na plenumih odprte za prispevke vsakogar. Ko moderator na začetku vsake tribune pozove k individualnim prispevkom na njeno temo, se najavi z imenom, priimkom in naslovom prispevka.

Vabljeni!

Več: http://dpu.mirovni-institut.si/mismouniverza.php, Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=201599293214068

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!