[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

Delavsko-punkerska univerza v sodelovanju z drugimi študentskimi iniciativami (Polituss, BOKS, Tribuna, Sociopatija) in ostalimi univerzitetnimi delavci (PI, OOVZD) organizira dogodek:

MI SMO UNIVERZA

24.3.2011, Filozofska fakulteta, predavalnica 15, od 16.30 naprej

Mi smo univerza je platforma vseh, ki nam ni vseeno za usodo visokošolskega izobraževanja v Sloveniji. Nastala je zaradi večletnega razkroja fakultet, na katerega smo študenti in delavci na univerzi odgovarjali z različnimi iniciativami. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se je sedaj velikopotezno lotilo kar univerze, študente pa, dejansko in simbolično, razkrojilo na posameznike, ki so družbeno breme, ne družbeno gonilo. Člani platforme Mi smo univerza smo študentje in delavci vseh fakultet, vseh univerz. Javnost ozaveščamo o dejanskem stanju v visokem šolstvu, razvozlavamo pravni in ideološki jezik, analiziramo vplive načrtovanih škodljivih sprememb. Univerzo je potrebno spremeniti, a za enkrat jo spreminjajo na slabše. Kako jo spremeniti na bolje, si moramo odgovoriti sami.

Več si lahko preberete v odprtem pismu: http://www.tribuna.si/upload/msu-pismo.pdf

Oglejte si promo film: http://www.youtube.com/watch?v=nar0yb1KPew

Program:

16.30 – 17.40: javna tribuna Študent je delavec

V zadnjem času so se v slovenski javni sferi razplamtele debate o študentskem delu. Vlada namreč želi »normalizirati« delo študentov s predlogom Zakona o malem delu. Vsebina javnih debat se tako večidel pomika po osi malo delo – študentsko delo. Analitiki tehtajo, kateri od možnih mehanizmov naj bi prinašal več delovnih mest, več štipendij, kateri je boljši za delodajalce, kateri omogoča več pravic delavcem, ipd. Pri tem pa tako politiki kot novinarji in študentski funkcionarji največkrat spregledajo, da sta obe ureditvi zgolj dve plati iste medalje – prekarizacije. Na javni tribuni bomo tako skušali problematizirati proces prekarizacije kot tak, ga umestiti v zgodovinsko-ekonomsko-politični kontekst, znotraj njega locirati socialni položaj slovenskih študentov, ugotoviti, zakaj morajo študentje delati, da lahko študirajo, zakaj je štipendij vse manj, in končno – kakšne so historične alternative prekarizacije.

17.50 – 18.20: predstavitvi zagrebškega plenuma in pobude za študentski prostor

V podporo iniciativi Mi smo Univerza bo nastopila predstavnica zagrebškega Plenuma FF. Predstavljena bosta Blokadna kuharica in portal Slobodni filozofski. Aprila 2009 so zagrebški študenti združili svoje moči in se uprli domači politiki ter, v imenu boja za brezplačno šolstvo za vse, organizirali blokado Filozofske fakultete Zagreb in s tem tudi sprožili val blokad fakultet na Hrvaškem. Svoje izkušnje z enomesečno blokado so študentje strnili v Blokadni kuharici, ostala pa je politična organiziranost, katere rezuktat je spletni portal. Slobodni filozofski poroča o delu plenuma, se odziva na tekoča akademska in politična dogajanja na Hrvaškem, objavlja avtorske tekste ter prevode tekstov s področja politične ekonomije, teorije izobraževanja in politične samoorganizacije. Študentje ljubljanske Filozofske fakultete pa bodo predstavili svojo pobudo za študentski prostor ter vizijo delovanja in organiziranja, ki stoji za njo.

18.30 - 20.30: javna tribuna Kam potuje Drzna Slovenija?

Javna tribuna bo podala analizo zakonskih sprememb in iz njih izhajajočih ukrepov na področju javnega šolstva. Aktualne vladne strategije (pa tudi priporočila OECD) za razvoj visokega šolstva za svoje osnovno izhodišče jemljejo krizo kot objektivno nujnost, ki naj bi, neodvisno od volje ali želja vpletenih akterjev, določala nove zgodovinske naloge univerze. Z neposrednim podrejanjem raziskovanja kapitalu, privatizacijo javno financiranih raziskav v obliki patentov, kriterijem profitabilnosti in s tem povezano spodkopavanje avtonomije institucij, se postavlja produkcijo znanja v neposredno antagonističen odnos z novo ekonomsko racionalnostjo univerze. Avtonomija univerze (z vsemi problematičnimi razsežnostmi, ki jih ta vsebuje – tradicionalizmom, fevdalnimi hierarhijami, cehovsko zaprtostjo itn.) je do sedaj svojo podrejenost ekonomskim imperativom prekrivala vsaj s sramežljivo tančico. Pod šifro krize pa se univerzi neposredno vsiljuje ekonomska racionalnost delovanja. Za bodočnost bo to pomenilo predvsem dvoje: produkcijo delovne sile, ki niti po naključju ne bo opremljena z zmožnostjo kritične refleksije, in produkcijo tehnoloških inovacij za potrebe industrije.

Vabljeni!

Več: http://www.dpu.mirovni-institut.si, Facebook: https://www.facebook.com/event.php?eid=107377212676828

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!