[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Razredni boj po razrednem boju, ki bo v četrtek, 17. marca 2011 ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Mark Lošonc:

Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

Kaj je pogoj možnosti razglašanja stavka: „razredi danes ne obstajajo”? Zakaj razredi niso vidni? Rabeč izraze „blendende Waren” (zaslepjujoča blaga) in „blendende Geldform”(zaslepljujoča oblika denarja), Marx pravzaprav trdi, da je slepota strukturni učinek fenomenalnosti kapitalizma in da je zanj določujočega značaja. Izhajajoč iz suverenosti pogleda, bo predavanje namenjeno premisleku fantomov, ki so se naselili v prostor vidnega in postali naša druga narava. V kritičnem mišljenju 20. stoletja je kritika kapitalizma kot vizualnega izkustva tako rekoč omniprezentna (od kritike spektakla do govora o simulakru). Cilj predavanja pa bo takšno kritiko poiskati pri samem Marxu.

Prvi del predavanja bo posvečen analizi pojmovanj slepote v evropskem mišljenju od Platona do Jean-Luc Mariona. Izpostavljeni bodo različni vidiki analiziranega pojava: stopnje intenzivnosti slepote; slepota in praxis; volja do slepote; slepota in Drugi; slepota kot simbolni mehanizem. Drugi del se bo, na podlagi povedanega, nanašal na fenomenologijo ekonomskega, pri čemer bo tematiziral ključni termin Marxovega prijema: zaslepljevanje. Analiza metafore slepote se utegne pokazati kot pomemben moment pri zasnovanju teorije afenomenalnosti razredov.

Mark Lošonc je trenutno podiplomski študent filozofije na Filozofski fakulteti v Novem Sadu. Njegovi teoretski apetiti se gibljejo okrog kritične teorije družbe, filozofije umetnosti in jezika, francoske filozofije 20. stoletja ter psihoanalize.

Poslušajte predavanje:

Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje by dpu-10

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!