[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

Delavsko-punkerska univerza vabi na zaključno predavanje iz tematskega ciklusa Razredni boj po razrednem boju, ki bo v četrtek, 12. maja 2011 IZJEMOMA ob 20.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Letošnji letnik DPU bo zaključil Anej Korsika s predavanjem Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega. Za prisotne bo pripravljena zakuska, zatem pa sledi Dj-program. DJagan in Dj Platosuk bosta zbrane pozivala k represivni desublimaciji. Nejeverni ali neprepričani pa se bodo lahko vkrcali na zadnji vlak proti moralnemu dnu: karaoke time! Je moč letvico postaviti še nižje kot lani?

Anej Korsika:

Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

Genealogija razrednega boja nam omogoča, da orišemo dve splošno prevladujoči razumevanji, ki ju je levica razvila v odnosu do tega koncepta. Najprej lahko izpostavimo sociološka branja, ki razrede interpretirajo čez matrico neenakosti. Razlika med proletarcem in kapitalistom naj bi bila po svojem jedru torej dohodkovna. Zastavek socialne države je bil prav v tem, da večja kot bo dohodkovna enakost, manjša bo potreba po razrednem boju oziroma skleniti bo mogoče t.i. razredni kompromis. Danes je neenakost v svetu najbrž večja kot kdajkoli prej v človeški zgodovini in vendar koncept razrednega boja v javnih razpravah ter na polju levičarske teorije ne uživa kaj večje veljave. Druga linija interpretacije gre dlje in v proletariatu vidi utelešenje svetovno zgodovinske rešitve za protislovja kapitalizma. V tem kontekstu je razredni boj razumljen kot eshatološki moment. Po razpadu realno obstoječih socializmov ter skozi interpretativni aparat postindustrijskih teorij se je razumevanje proletariata radikalno spremenilo in zelo hitro je izgubil to privilegirano mesto. Kljub temu da od leta 2008 naprej poteka največja kriza v zgodovini kapitalizma, o proletariatu kot revolucionarnem subjektu danes ni veliko slišati, če že pa se takšnih izrekanj drži nekakšna nostalgično dogmatična avreola. Kaj torej storiti s konceptom razrednega boja? V predavanju bomo podali kritiko obeh razumevanj in razredni boj interpretirali v kontekstu Marxove kritike politične ekonomije. Izhajali bomo iz teze, da je potrebno Marxovo dialektiko brati kot dinamično protislovje med abstraktnim in konkretnim in da to terja reinterpretacijo kategorij dela in kapitala, kar prinaša tudi drugačno razumevanje narave razrednega boja.

Anej Korsika je doktorski študent na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Deloval je v študentskem politološkem društvu Polituss in v uredništvu časopisa Tribuna. Njegovi raziskovalni interesi so kritika politične ekonomije, zgodovina marksizma in pogoji politične emancipacije danes.

Poslušajte predavanje:

Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega by dpu-20

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!