[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Razredni boj po razrednem boju, ki bo v četrtek, 3. marca 2011 ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Sašo Furlan:

Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

Prva polovica 19. stoletja po eni strani zaznamuje pospešen vzpon industrijskega kapitalizma, po drugi strani pa vzporedni vznik gibanj modernih mezdnih delavcev, proletarcev, ki so mnogokrat vihteli orožje proti novemu sistemu. Istočasno z vzponom kapitalizma se je razvijala klasična meščanksa politična ekonomija, ki je prva ponudila, sicer nepopolno, teoretsko konceptualno orodje za razumevanje kapitalističnega produkcijskega načina in v nekaterih kasnejših različicah že problematizirala njegov izkoriščevalski značaj, a se je pri svojih receptih za odpravljanje povzročene socialne pavperizacije in stratifikacije omejevala izključno na redistrubutivne ekonomske ukrepe. Šele Marxova kritika politične ekonomije, ki se je izpopolnjevala vzporedno z radikalnimi razrednimi boji proti bedi delavskega razreda, ki jo povzročal kapitalizem, je kapitalistični produkcijski način preizprašala v njegovih družbeno-ekonomskih temeljih.

Ključna inovacija Marxove kritike politične ekonomije ni bila zgolj v tem, da je eksplicitno pokazala na fenomen eksploatacije delavskega razreda - temu so prišli na sled že meščanski ekonomisti - temveč v tem, da je ponudila teoretski konceptualni aparat za celovito kritiko same sfere produkcije in (fetišistične) forme vrednostnega podružbljanja v kapitalizmu, preko katerega je šele moč konstruirati radikalno kritiko kapitalizma, ki se v praksi ne omejuje na rešitve v sferi distribucije proizvedenega bogastva.

Teoretska praksa levice ter deklariranih Marxovih naslednikov se je skozi pozno 19. in celotno 20. stoletje večkrat, kot da bi se držala teh ključnih Marxovih teoretskih uvidov, od njih oddaljevala, kar se je obenem odražalo v politični praksi, ki se je v neuspelih eksperimentih realsocialističnih režimov, izkazala za nezadostno pri izgradnji kapitalizmu alternativnega načina produkcije. Iz zgodovine neuspehov klasičnega delavskega gibanja je sodobna postmoderna levica potegnila sklep, da je treba marksistično kritiko politične ekonomije in delavsko gibanje pustiti za sabo. Namen predavanja bo iz te zgodovine povleči nasproten sklep, in sicer da ju je treba ponovno obuditi.

Sašo Furlan je dodiplomski študent politologije na Fakulteti za družbene vede in član programskega odbora Delavsko Punkerske Univerze.

Oglejte si predavanje:

Poslušajte predavanje:

Sašo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje by dpu-8

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!