[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Razredni boj po razrednem boju, ki bo v četrtek 20. januarja 2011, ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Stipe Ćurković:

Lažne smrti razreda

Zgodovino marksizma že od časa njegove konsolidacije kot prepoznavnega teoretskega in političnega projekta spremlja zgodovina njegovih nekrologov. Redko kateri teoretični projekt je bil tolikokrat razglašen za mrtvega; in redko kateri je tako vztrajno preživel svoje pogrebnike. V zboru napovedovalcev smrti se je znašlo tudi mnogo glasov na levici: od Bernsteina vse do različnih sodobnih post-marksizmov. Pri tem je glavni predmet kritike pogosto marksistična teorija razreda in priviligiranje razrednega boja kot temeljne osi za razumevanje kapitalističnih družbenih odnosov. Izhodišča različnih kritikov so pogosto disparatna in medsebojno izključujoča. Kar jih druži, je sodba o neadekvatnosti marksistične socialne ontologije za razumevanje razvoja kapitalizma po Marxu.

S kritičnim prikazom nekaterih tipičnih argumetnov in argumentacijskih strategij, ki se v ta namen mobilizirajo, bom skušal pokazati na njihove pomanjkljivosti. Zgodovino kritik Marxov teorije razreda jemljem kot zgodovino napačnih branj tako samega Marxa kot tudi zgodovine kapitalizma. Tako se pot “korekcij” Marxa končuje z eksplanatornim deficitom glede na marksistični eksplanatorni model, s čigar kritiko se je začelo. Pri tem pa teoretsko zmedo hkrati spremlja tudi porazna politična dezorientacija.

Stipe Ćurković je absolvent germanistike in primerjalne književnosti na FF v Zagrebu.

Poglejte si predavanje:

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!