[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Razredni boj po razrednem boju, ki bo v četrtek, 27. januarja 2011 ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Lilijana Burcar:

Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

Neo-liberalni model kapitalizma zaznamuje vedno večje poglabljanje prepada med revnimi in bogatimi, pri čemer izstopa t. i. feminizacija revščine in specifična oblika hierarhične segragacije, razvrednotenja in končne podcenjenosti dela žensk znotraj globalno rekonstruiranih procesov akumulacije kapitala. Za razliko od socialističnih ureditev je za kapitalizem skupaj z njegovo neoliberalno različico značilna re-patriarhalizacija družbe, kar se v post-tranzicijskih državah kaže v vse bolj prisilnem izstopu žensk s trga dela v prvih letih materinjenja in v obliki tihe posodobitve hraniteljskega modela, ki ženske na trg dela sicer ponovno pripušča, a na fleksibilna in feminizirana delovna mesta ter vse bolj le za polovičen ali skrajšani delovni čas. Vse to krni njihovo ekonomsko neodvisnost, postavljajoč jih v podrejeni položaj, hkrati pa ustvarja in poglablja razredne razlike med samimi ženskami.

Prvi del predavanja izpostavlja specifiko družbeno-ekonomskega statusa žensk in razvrednotenja njihovega dela znotraj neoliberalnega kapitalizma, pri čemer pokažemo na redukcijo socialnih in ekonomskih pravic žensk v primerjavi s socialističnimi družbeno-ekonomskimi ureditvami. V drugem delu pokažemo na ko-optacijo in ideološko ugnezdenost starih liberalnih in na novo vzniklih mainstreamovskih feminističnih struj znotraj neoliberalno preoblikovanega globalnega kapitalizma. Zanje je značilno, da svojo depolitizirano in komodificirano politiko spolov gradijo na promociji gender-mainstreaminga, identitetne politike žensk in kvotne vključenosti ter na ozko usmerjenih in s strani kapitala podprtih ali povsem vodenih NVO-jevskih politik. Posledično te ko-optirane različice feminizma pomagajo ohranjati obstoječi red, ki pod oznako demokratične pluralnosti in zagovora pravic žensk vztraja zgolj pri formalni enakosti žensk na povsem deklarativni ravni.

Lilijana Burcar je docentka na Filozofski fakulteti - oddelek za anglistiko. Ukvarja se s feministično teorijo in študijami spolov, postkolonialnimi in neokolonialnimi študiji ter sodobno britansko in ameriško književnostjo. Je članica MLA, Children's Literature Association in ESSE in avtorica knjige Novi val nedolžnosti v otroški književnosti: Kaj sporočata Harry Potter in Lyra Zlatousta?

Poslušajte predavanje:

Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk... by dpu-2

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!