[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Razredni boj po razrednem boju, ki bo v četrtek, 24. februarja 2011 ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Branko Bembič:

K zgodovini nekega poraza

Povojna ‘zlata doba kapitalizma', je kapitalističnemu Zahodu prinesla gospodarski razcvet ob obsežnih programih države blaginje in bolj ali manj polni zaposlenosti delavskih množic. Spremembe v kapitalističnih gospodarstvih so hkrati zahtevale preformulacijo koncepta političnega boja. Kolikor se je zdelo, da je znotraj keynesianskega konsenza mogoče izposlovati pristanek delavcev na (delno spremenjena) kapitalistična razmerja, so se na teoretski levici razcvetele analize, ki mehanizmov oblasti in podrejanja ne iščejo več v sferi politične ekonomije, marveč v (ohlapno opredeljeni) kulturni sferi. Restavracija, ki je sledila v osemdesetih letih dvajsetega stoletja, je pisani svet kulturne kritike kapitalizma brez kančka slabe vesti prepustila akademiji in civilnim gibanjem, sama pa se je raje posvetila ponovni vzpostavitvi ‘zdravih’ kapitalističnih razmerij.

Obravnavali bomo ekonomsko zgodovino oziroma zgodovino razrednega boja druge polovice dvajsetega stoletja v zahodnih kapitalističnih deželah skozi nekatere ključne premike v družbeno kritični teoriji teoretske levice, vznik novih družbenih gibanj in ekonomsko politiko, ki so zaznamovali omenjeno obdobje. Razčlenili bomo materialne pogoje izbruha delavskih uporov v poznih šestdesetih oziroma sedemdesetih letih in sprememb, katerih učinke danes zaznavamo kot premik od politične ekonomije h kulturni kritiki. Analiza bo pokazala na kakšen način so razredni boji pognali v zrak politične predpostavke povojne ureditve in razkrila pogoje, pod katerimi je bila v zadnjih tridesetih letih dosežena ponovna vzpostavitev ‘zdravih’ temeljev kapitalističnega gospodarstva, ki, mimogrede, zagotavljajo tudi nadvse plodna tla za uničujoče gospodarske krize.

Branko Bembič je univ. dipl. filozof. Trenutno končuje magistrski študij ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in je zaposlen kot informator v Mestni knjižnjici Ljubljana, Knjižnica Bežigrad.

Oglejte si predavanje:

Poslušajte predavanje:

Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza by dpu-5

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!