[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Razredni boj po razrednem boju, ki bo v četrtek, 25. novembra 2010 ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Vasja Badalič:

Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Glede na to, da je projekt izgradnje brezrazredne družbe zaenkrat propadel, nam ne preostane drugega, kot da si – še vedno opirajoč na Marxa – priznamo, da zgodovina kljub vsemu ostaja zgodovina razrednih bojev, zgodovina boja med dominirajočimi in dominiranimi.

Namen predavanja je predstaviti dinamiko sodobnega razrednega boja, ki se znotraj koordinat globalnega produkcijskega sistema odvija na osi med tretjesvetovnim (in deloma prvosvetovnim) proletariatom – tako tistim formalnim kot neformalnim – in prvosvetovnimi lastniki kapitala. Spoznali bomo nekatere metode izkoriščanja in podjarmljenja delavstva (npr. radikalno krčenje delavskih pravic, angažiranje represivnega aparata za zatiranje delavskih uporov, najemanje neformalne delovne sile…), ki so jih v zadnjih desetletjih lastniki kapitala vpeljali z namenom, da si zagotovijo politično mrtvo, a fizično produktivno delovno silo. Vzporedno s tem se bomo posvetili strategijam upora, ki jih je artikuliralo podrejeno delavstvo. Kljub temu, da je bilo sodobno delavstvo pahnjeno v skorajda brezizhoden položaj, prisiljeno vegetirati na minimalni eksistenčni ravni, je bilo zmožno formulirati nekatera polja boja (npr. boj za vzpostavitev primernega delovno-pravnega reda, boj za dostojno življenjsko raven…), ki naj bi omogočila izboljšanje delavskega položaja.

Vasja Badalič je doktor filozofije, začasno zaposlen na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Oglejte si predavanje (dostopno tudi na vest.si):

Globalna razredna vojna: O dinamiki novodobnih razrednih spopadov from Delavsko - punkerska univerza on Vimeo.

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!