Domov na trenutni letnik DPU

[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

Posemestrsko predavanje: 27.05.2010: Valerija korošec: Predstavitev predloga UTD v Sloveniji

06.05.2010: Aleš Bunta: Mala šola platonske erotike

22.04.2010: Zoran Gajić: Šola kot ideološki aparat ekonomske funkcije države.

15.04.2010: Nomadska pedagogika: Predstavitev projekta.

08.04.2010: Gorazd Kovačič: Zakaj je postalo nesmiselno študirati?.

03.04.2010: Jacques Ranciere: Je čas emancipacije minil?.

01.04.2010: Mirt Komel: Menežiranje univerze.

25.03.2010: Maja Breznik: Ali so znanstveniki leni?.

18.03.2010: Sašo Slaček-Brlek: Proti avtonomiji univerze.

11.03.2010: Leonardo Kovačević: Pledoaje za novo barbarstvo.

4.03.2010: Gregor Kroupa: Šola in izobraževanje kot topos novoveške filozofije.

18.02.2010: Primož Krašovec: Znanje proti teoriji.

11.02.2010: Dušan Rebolj: O jalovosti pobijanja sošolcev.

04.02.2010: Damijan Štefanc: O vsestransko kompetentni osebnosti.

28.01.2010: Katja Kolšek: Vprašanja vloge države, prava in razrednega boja v Althusserjevem pojmovanju ideologije.

21.01.2010: Magdalena Stanimirović: Homo Academicus .

14.01.2010: Andrej Kurillo: Od rojstva univerze do »intelektualnega proletariata« .

17.12.09: Lorenzo Chiesa: O poučevanju in diskurzu univerze.

10.12.09: Mislav Žitko: Ekonomika, kapitalizem in akademsko polje.

03.12.09: Karolina Babič: Sodobni delavec kot 'subjekt karkoli'.

26.11.09: Tadej Troha: Štorklja in spolna vzgoja.

19.11.09: Marko Kostanić: Univerza v funkciji reprodukcije statusa quo.

Otvoritveno predavanje. 12.11.09: Zdenko Kodelja: Izobraževanje: človekova pravica in javno dobro ali tržno blago?.

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Šola kot ideološki aparat ekonomije, ki bo v četrtek 10. decembra 2009, ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Mislav Žitko:

Ekonomika, kapitalizem in akademsko polje

Poskus videti zgodovino določene znanstvene discipline je povezan s postulatom, da so epistemološka vprašanja obenem tudi vprašanja družbene ureditve. Razvoj ekonomske discipline, transformacija klasične politične ekonomije v sodobno ekonomiko v zaostreni obliki odpira vse epistemološke in politične probleme, ki iz tega izhajajo. S postavitvijo vprašanja statusa sodobne ekonomije v intelektualni delitvi dela si bomo prizadevali analizirati povezavo med vse večjo stopnjo matematične formalizacije diskurza ortodoksne ekonomike in njenega vse bolj monopolističnega položaja znotraj izobraževalnega aparata oziroma akademskega polja. V zadnji instanci je izjemno pomembno preučiti, na kakšen način se kapitalistični način produkcije opira na instucionalizirane forme znanja, še zlasti zato, ker odgovor na omenjeno vprašanje odpira možnost izdelave marksistične teorije znanja in znanosti, obenem pa omogoča premislek o eksplanatorni moči nekaterih sodobnih konceptov kot sta postfordizem ali kognitivni kapitalizem.

Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.

Mislav Žitko je absolvent kroatistike in filozofije na zagrebški Filozofski fakulteti. Bil je udeleženec spomladanske blokade Filozofske fakultete v Zagrebu in je avtor številnih tekstov in predavanj na temo kritike družbe znanja in kritike politične ekonomije tranzicijskih družb.

Oglejte si predavanje (dostopno tudi prek vest.si)

Ekonomika, kapitalizem in akademsko polje from Delavsko - punkerska univerza on Vimeo.

13. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!