Domov na trenutni letnik DPU

[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

Posemestrsko predavanje: 27.05.2010: Valerija korošec: Predstavitev predloga UTD v Sloveniji

06.05.2010: Aleš Bunta: Mala šola platonske erotike

22.04.2010: Zoran Gajić: Šola kot ideološki aparat ekonomske funkcije države.

15.04.2010: Nomadska pedagogika: Predstavitev projekta.

08.04.2010: Gorazd Kovačič: Zakaj je postalo nesmiselno študirati?.

03.04.2010: Jacques Ranciere: Je čas emancipacije minil?.

01.04.2010: Mirt Komel: Menežiranje univerze.

25.03.2010: Maja Breznik: Ali so znanstveniki leni?.

18.03.2010: Sašo Slaček-Brlek: Proti avtonomiji univerze.

11.03.2010: Leonardo Kovačević: Pledoaje za novo barbarstvo.

4.03.2010: Gregor Kroupa: Šola in izobraževanje kot topos novoveške filozofije.

18.02.2010: Primož Krašovec: Znanje proti teoriji.

11.02.2010: Dušan Rebolj: O jalovosti pobijanja sošolcev.

04.02.2010: Damijan Štefanc: O vsestransko kompetentni osebnosti.

28.01.2010: Katja Kolšek: Vprašanja vloge države, prava in razrednega boja v Althusserjevem pojmovanju ideologije.

21.01.2010: Magdalena Stanimirović: Homo Academicus .

14.01.2010: Andrej Kurillo: Od rojstva univerze do »intelektualnega proletariata« .

17.12.09: Lorenzo Chiesa: O poučevanju in diskurzu univerze.

10.12.09: Mislav Žitko: Ekonomika, kapitalizem in akademsko polje.

03.12.09: Karolina Babič: Sodobni delavec kot 'subjekt karkoli'.

26.11.09: Tadej Troha: Štorklja in spolna vzgoja.

19.11.09: Marko Kostanić: Univerza v funkciji reprodukcije statusa quo.

Otvoritveno predavanje. 12.11.09: Zdenko Kodelja: Izobraževanje: človekova pravica in javno dobro ali tržno blago?.

Transformacije (v) umetnosti, 2. letnik

V preteklem letniku smo odprli študijski seminar o umetnosti, ki jo lahko najbolje mislimo preko njenih transformacij, tako zgodovinskih – umetnost je morala v določenem zgodovinskem obdobju nastati, razprave o njenem koncu pa ni vzbudila le Heglova filozofska sodba, temveč je poziv po njem prišel iz avantgard, torej znotraj umetnosti same – kot tistih, ki so posledica vpetosti umetnosti v družbo – umetnost je vedno zasedala tako mesto ideologije kot mesto resnice.

Letos bomo poskušali vprašanje še zaostriti v vprašanje možnosti umetnosti danes. Na to vprašanje lahko odgovarjamo le z zasukom perspektive: izhajali ne bomo toliko iz teoretskih tekstov, kot iz analiz umetniških del samih, predvsem sodobnih. Kako je možno izdelati umetniško delo po stoletju, ki si je za svoj umetniški cilj zadalo rušenje lastnih predpostavk?

Tudi iz te smeri se nujno odpre vprašanje razmerja teorije in umetnosti. Po eni strani ne moremo pristati na izhajanje iz neposrednega izkustva, ki naivno predpostavlja, da lahko odvrže vse vnaprejšnje predpostavke, po drugi strani pa danes težko sprejmemo tezo, ki jo je lahko zagovarjal še Adorno, da resnica umetnine objektivno zahteva svojo dovršitev v teoriji.

Drugi problem takšne zastavitve pa je, kaj sploh razumeti kot sodobno. Pogosto namreč vidimo, da je sledenje najnovejšim tehnoloških trendom lahko izgovor za zastarel princip produkcije, da je transgresija za vsako ceno le hrbtna stran konzervativnosti, in da je ukvarjanje s perečimi družbenimi vprašanji lahko tudi maska reprodukcije ideologije.

Nosilci seminarja: Jože Barši, Rok Benčin, Lidija Radojevič
Začetek seminarja: 23. november 2009
Termin: Vsak drugi ponedeljek, 19.00, knjižnica Mirovnega inštituta, Metelkova ulica 6, Ljubljana

Obvestila o dogajanju na seminarju so dostopna na: http://www.sozd.si/tank/forum/192

Več: http://www.dpu.mirovni-institut.si
Prijave: dpu@mail.mirovni-institut.si

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

13. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!