Domov na trenutni letnik DPU

[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

Posemestrsko predavanje: 27.05.2010: Valerija korošec: Predstavitev predloga UTD v Sloveniji

06.05.2010: Aleš Bunta: Mala šola platonske erotike

22.04.2010: Zoran Gajić: Šola kot ideološki aparat ekonomske funkcije države.

15.04.2010: Nomadska pedagogika: Predstavitev projekta.

08.04.2010: Gorazd Kovačič: Zakaj je postalo nesmiselno študirati?.

03.04.2010: Jacques Ranciere: Je čas emancipacije minil?.

01.04.2010: Mirt Komel: Menežiranje univerze.

25.03.2010: Maja Breznik: Ali so znanstveniki leni?.

18.03.2010: Sašo Slaček-Brlek: Proti avtonomiji univerze.

11.03.2010: Leonardo Kovačević: Pledoaje za novo barbarstvo.

4.03.2010: Gregor Kroupa: Šola in izobraževanje kot topos novoveške filozofije.

18.02.2010: Primož Krašovec: Znanje proti teoriji.

11.02.2010: Dušan Rebolj: O jalovosti pobijanja sošolcev.

04.02.2010: Damijan Štefanc: O vsestransko kompetentni osebnosti.

28.01.2010: Katja Kolšek: Vprašanja vloge države, prava in razrednega boja v Althusserjevem pojmovanju ideologije.

21.01.2010: Magdalena Stanimirović: Homo Academicus .

14.01.2010: Andrej Kurillo: Od rojstva univerze do »intelektualnega proletariata« .

17.12.09: Lorenzo Chiesa: O poučevanju in diskurzu univerze.

10.12.09: Mislav Žitko: Ekonomika, kapitalizem in akademsko polje.

03.12.09: Karolina Babič: Sodobni delavec kot 'subjekt karkoli'.

26.11.09: Tadej Troha: Štorklja in spolna vzgoja.

19.11.09: Marko Kostanić: Univerza v funkciji reprodukcije statusa quo.

Otvoritveno predavanje. 12.11.09: Zdenko Kodelja: Izobraževanje: človekova pravica in javno dobro ali tržno blago?.

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Šola kot ideološki aparat ekonomije, ki bo v četrtek 04. februarja 2010, ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Damijan Štefanc:

O vsestransko kompetentni osebnosti

Prek analize kompetenčnega diskurza, ki se vse bolj uveljavlja tako v mednarodnem kot tudi v slovenskem šolskem prostoru, bomo na predavanju predstavili uveljavljanje kompetenc na področju vzgoje in izobraževanja ter kurikularnega načrtovanja, hkrati pa opozorili na nekatera s tem povezana protislovja in dileme. Pokazali bomo, da se problematični učinki kompetenčnega diskurza na ravni kurikularnega načrtovanja in izvajanja pouka proizvedejo na stičišču vsaj dveh med seboj tesno prepletenih procesov: prvi se navezuje na vse bolj izrazite težnje po povezovanju logike, ciljev in vsebin izobraževanja (tako poklicnega kot splošnega) s trgom dela.

Čeprav ne trdimo, da je to razsežnost kompetenčnega diskurza generiral in proizvedel neoliberalizem kot donedavna prevladujoča ekonomska in socialno-politična paradigma, so jo prav neoliberalne ideje okrepile in prispevale k njeni reprodukciji. Toda ob tem ne gre spregledati nečesa še pomembnejšega, da namreč zgolj neoliberalne težnje po tesnejšem povezovanju izobraževanja in trga dela ne bi mogle biti učinkovite, kolikor se ne bi mogle opreti na specifične pedagoške in didaktične teorije, s katerimi je bilo mogoče tudi v polju pedagogike oz. v polju same vzgoje in izobraževanja legitimirati prizadevanj po rekonceptualizaciji splošnega izobraževanja in uveljavljanju kompetenc kot alternative splošnoizobraževalnemu znanju. Med drugim se to kaže v uveljavljanju teze, da ni toliko pomembno, ali je učenec usvojil nek določen korpus sistematično urejenega znanja, pač pa ali je znanje, ki ga šola posreduje, legitimno z vidika razvoja zaželenih kompetenc.

Slednje so tako cilj izobraževanja, znanje pa instrument za doseganje tega cilja, kar vsaj na področju splošnega izobraževanja pomeni bistven premik v razumevanju njegove vloge in družbenega položaja.

Dr. Damijan Štefanc je asistent za področje didaktike in kurikularnih teorij na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja predvsem z vprašanji teoretične didaktike in s problematiko kurikularnega načrtovanja, posebej s problematiko kompetenčne zasnovanosti kurikularnih dokumentov. Objavil je številne znanstvene prispevke v domačem in mednarodnem prostoru, je član uredniškega odbora znanstvene revije Sodobna pedagogika, kot zunanji ekspert sodeluje s Centrom RS za poklicno izobraževanje in Zavodom RS za šolstvo.

Oglejte si predavanje (dostopno tudi na vest.si)

:

Damijan Štefanc: O vsestransko kompetentni osebnosti from Delavsko - punkerska univerza on Vimeo.

13. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!