Domov na trenutni letnik DPU

[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

Posemestrsko predavanje: 27.05.2010: Valerija korošec: Predstavitev predloga UTD v Sloveniji

06.05.2010: Aleš Bunta: Mala šola platonske erotike

22.04.2010: Zoran Gajić: Šola kot ideološki aparat ekonomske funkcije države.

15.04.2010: Nomadska pedagogika: Predstavitev projekta.

08.04.2010: Gorazd Kovačič: Zakaj je postalo nesmiselno študirati?.

03.04.2010: Jacques Ranciere: Je čas emancipacije minil?.

01.04.2010: Mirt Komel: Menežiranje univerze.

25.03.2010: Maja Breznik: Ali so znanstveniki leni?.

18.03.2010: Sašo Slaček-Brlek: Proti avtonomiji univerze.

11.03.2010: Leonardo Kovačević: Pledoaje za novo barbarstvo.

4.03.2010: Gregor Kroupa: Šola in izobraževanje kot topos novoveške filozofije.

18.02.2010: Primož Krašovec: Znanje proti teoriji.

11.02.2010: Dušan Rebolj: O jalovosti pobijanja sošolcev.

04.02.2010: Damijan Štefanc: O vsestransko kompetentni osebnosti.

28.01.2010: Katja Kolšek: Vprašanja vloge države, prava in razrednega boja v Althusserjevem pojmovanju ideologije.

21.01.2010: Magdalena Stanimirović: Homo Academicus .

14.01.2010: Andrej Kurillo: Od rojstva univerze do »intelektualnega proletariata« .

17.12.09: Lorenzo Chiesa: O poučevanju in diskurzu univerze.

10.12.09: Mislav Žitko: Ekonomika, kapitalizem in akademsko polje.

03.12.09: Karolina Babič: Sodobni delavec kot 'subjekt karkoli'.

26.11.09: Tadej Troha: Štorklja in spolna vzgoja.

19.11.09: Marko Kostanić: Univerza v funkciji reprodukcije statusa quo.

Otvoritveno predavanje. 12.11.09: Zdenko Kodelja: Izobraževanje: človekova pravica in javno dobro ali tržno blago?.

PRVOMAJSKA ŠOLA DPU: Kritika nepolitične ekonomije

28.4.2010 - 2.5.2010, Infoshop, Ljubljana in Hotel Bor, Preddvor

Zdi se, da je bila največja zgodovinska tragedija realno obstoječih socializmov ta, da jim ni uspelo vzpostaviti kapitalizmu alternativnega načina produkcije. Kriza marksizma in propad realno obstoječega socializma sta se namesto v refleksiji tega dejstva končala z (na levici resignirano in na desnici triumfalno-revanšistično) ugotovitvijo, da je marksizmu kot mišljenju zgodovine, ki jo v zadnji instanci (pa čeprav njena »samotna ura […] nikoli ne odbije«, kot nam zatrdi Althusser v svojem klasičnem obdobju) določa protislovje med produktivnimi silami in produkcijskimi odnosi, projekt spodletel. V svetu, v katerem se skuša vse pojasniti preko ekonomije – vsaj tako si marksizem predstavljajo njegovi nadobudni pogrebniki – naj bi bilo namreč nemogoče misliti po eni strani naključnost, po drugi pa avtonomnost ali primat drugih instanc, potrebnih za razumevanje diskontinuitet v družbenem in zgodovini. Tako denimo Laclau in Mouffe vidita problem marksizma in zgodovinskih socializmov v tem, da so se preveč (in ne premalo) ukvarjali z ekonomijo in kot novo socialistično strategijo predlagata odmik od koncepta razreda.

Na drugi strani političnega spektra se trenutno dominantne ekonomske paradigme vse bolj izogibajo nekoč častnemu nazivu politična ekonomija. Znanost o ekonomiji se vse bolj depolitizira, ali kot je dejal mladi ekonomist Jože P. Damijan, »v naših raziskavah ni ideologije.« Razdružitev torej poteka na obeh straneh. Po eni se (post-)marksizem poskusa rešiti lastnega »ekonomskega determinizma « in postati čista misel čiste politike (tu imamo v mislih predvsem Badioujev projekt), po drugi pa liberalni ekonomisti ekonomijo očiščujejo kontaminacije s politiko in ideologijo. Kar ostane, sta matematizirana politična na eni in matematizirana ekonomska teorija na drugi strani. V procesu njune ločitve pa se izgublja ena izmed najpomembnejših razsežnosti klasičnega historičnega materializma: konkretnost njegovih analiz in zmožnost, da preseže zidove akademije in neposredno intervenira v družbene boje.

Je mogoče ekonomijo ponovno politizirati, politiko pa navezati nazaj na njeno nekdanjo »zadnjo instanco«? Lahko marksizem res tako hitro odpravimo s sklicevanjem na njegov ali ekonomski determinizem ali »spolitiziranost«? Ali pa je morda prepuščanje terena ekonomije liberalnemu ekspertnemu upravljanju objektivno anti-socialistična strategija, ki si zatiska oči pred realno obstoječim izkoriščanjem, ki ga to upravljanje proizvaja in tako izdaja osnovno socialistično poslanstvo in perpetuira njegov zgodovinski poraz? Pozornost, ki jo vladajoči razredi sveta posvečajo ekonomiji, in obenem ljubosumnost, s katero je pod pretvezo ekspertnosti varujejo pred kritiko, pričata o tem, da je, če nam je to všeč ali ne, ekonomija se vedno osnovni instrument dominacije – in da je potrebno teoretske in politične boje ponovno premakniti na njen teren.

Urnik Prvomajske šole DPU:

Sreda, 28. april:
21.00 h Neuradna otvoritev šole

Četrtek, 29. april:

DOPOLDANSKI DEL: Predavanja / Infoshop (10.30 h – 14.30 h):
10.30 h: uradna otvoritev šole
11.00 h – 11.45 h: Rok Kogej:
»Zdaj smo vsi keynesianci« ali: Vrnitev živih mrtvecev
12.00 h – 12.45 h: Boštjan Nedoh:
Marxova teorija krize
13.00 h – 13.45 h: Mitja Šafar:
Denar in kupna moč

POPOLDANSKI DEL: Intervencije / Infoshop (17h -20h):
17.00 h – 17.30 h: Sašo Furlan:
Marginalistična revolucija in izginotje razredov
18.00 h – 19.30 h: Peter Štrukelj:
Ekonomska znanost – ali enačbe in grafi sploh spadajo zraven?

Petek, 30. april:

DOPOLDANSKI DEL: Predavanja / Infoshop (11h – 14h):
11.00 h – 11.45 h: Janja Stjepanović:
Le matérialisme historique dure longtemps

12.00 h – 13.00 h: Darko Drašković: Materijalizam, idealizam, spekulacija
13.00 h – 13.45 h: Karolina Babič:
Interveniranje vsakdanjega življenja v polje ekonomskega

POPOLDANSKI DEL: Intervencije / Infoshop (17h – 20h):
17.00 h – 17.30 h Stipe Ćurković:
Ljevica u doba neoliberalne kontra-revolucije

18.00 h – 18.30 h Marko Kržan & Branko Bembič: K ekonomski odvisnosti kapitalistične države

Sobota, 1. maj:

DOPOLDANSKI DEL: Predavanja / Infoshop (11h – 15h):
11.00 h – 11.45 h Mislav Žitko:
Epistemologija liberalizma: stanovništvo, statistika i rodjenje političke ekonomije
12.00 h – 12.45 h Primož Krašovec:
»Knowledge economy« kot oblika primitivne akumulacije

POPOLDANSKI DEL: Preddvor - Bor (19h – 21h):
19.00 h – 20.30 h: Tematski posvet

Nedelja, 2. maj:

DOPOLDANSKI DEL: Preddvor - Bor (12h – 14h):
11.00 h – 12.30 h: Strateški posvet in sklenitev 1. majske šole

Več na: http://www.sozd.si/tank/node/322

Projekt je sofinanciran s strani East East: Partnership Beyond Borders Program (OSI – Open Society Institute) ter s strani MOL – mestne občine Ljubljana.

Več: http://www.dpu.mirovni-institut.si
Prijave: dpu@mail.mirovni-institut.si

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

13. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!