Domov na trenutni letnik DPU

[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

Posemestrsko predavanje: 27.05.2010: Valerija korošec: Predstavitev predloga UTD v Sloveniji

06.05.2010: Aleš Bunta: Mala šola platonske erotike

22.04.2010: Zoran Gajić: Šola kot ideološki aparat ekonomske funkcije države.

15.04.2010: Nomadska pedagogika: Predstavitev projekta.

08.04.2010: Gorazd Kovačič: Zakaj je postalo nesmiselno študirati?.

03.04.2010: Jacques Ranciere: Je čas emancipacije minil?.

01.04.2010: Mirt Komel: Menežiranje univerze.

25.03.2010: Maja Breznik: Ali so znanstveniki leni?.

18.03.2010: Sašo Slaček-Brlek: Proti avtonomiji univerze.

11.03.2010: Leonardo Kovačević: Pledoaje za novo barbarstvo.

4.03.2010: Gregor Kroupa: Šola in izobraževanje kot topos novoveške filozofije.

18.02.2010: Primož Krašovec: Znanje proti teoriji.

11.02.2010: Dušan Rebolj: O jalovosti pobijanja sošolcev.

04.02.2010: Damijan Štefanc: O vsestransko kompetentni osebnosti.

28.01.2010: Katja Kolšek: Vprašanja vloge države, prava in razrednega boja v Althusserjevem pojmovanju ideologije.

21.01.2010: Magdalena Stanimirović: Homo Academicus .

14.01.2010: Andrej Kurillo: Od rojstva univerze do »intelektualnega proletariata« .

17.12.09: Lorenzo Chiesa: O poučevanju in diskurzu univerze.

10.12.09: Mislav Žitko: Ekonomika, kapitalizem in akademsko polje.

03.12.09: Karolina Babič: Sodobni delavec kot 'subjekt karkoli'.

26.11.09: Tadej Troha: Štorklja in spolna vzgoja.

19.11.09: Marko Kostanić: Univerza v funkciji reprodukcije statusa quo.

Otvoritveno predavanje. 12.11.09: Zdenko Kodelja: Izobraževanje: človekova pravica in javno dobro ali tržno blago?.

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Šola kot ideološki aparat ekonomije, ki bo v četrtek 18. februarja 2010, ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Primož Krašovec:

Znanje proti teoriji

V predavanju nameravam najprej predstaviti kratko zgodovino politične ekonomije EU in pomen reform univerze znotraj nje, tj. pokazati razmerja med splošnim premikom k neoliberalni ekonomski politiki na ravni EU in transformacijami univerzitetnega polja znotraj nje, ter nato preiti k trenutnemu stanju in strukturi univerze. Pri tem bom posebno pozornost posvetil pomenu in materialnemu učinkovanja koncepta znanja kot osnovnega koncepta prenove izobraževanja v procesu bolonjske reforme. Osnovna teza predavanja bo, da je v času, ko se vprašanja, ki zadevajo vse in ki so torej po definiciji politična, ne smejo več »politizirati« in jih je potrebno prepustiti stroki, znanje za stroko to, kar je teorija za politiko, da torej mesto znanja v tehnokratski neoliberalni politiki ustreza mestu teorije v politiki, ki se je nekoč imenovala revolucionarna.

Vprašanje razmerja med teorijo in prakso (ter možnosti in načina prehajanja iz ene v drugo), ki je tako dolgo preganjalo in pogosto blokiralo revolucionarno politiko, se v retrospektivi pokaže kot napačno postavljeno – bolonjski napad na vse vrste klasične humanistike kot neuporabne in odvečne pokaže, da je bila delitev na teorijo in prakso pertinentna le v horizontu klasične liberalne politike, kjer je veljala delitev na, rečeno z Marxom, visoko doneče doktorske fraze o svobodi in pravici v teoriji in podlo trgovsko mešetarjenje v praksi.

Neoliberalna izobraževalna politika se pospešeno iznebljuje doktorskih fraz klasičnega liberalizma in znanje, ki ga propagira, že neposredno materialno učinkuje v njeni politični praksi, je njen bistveni sestavni del. Ta proces ima mnoge socialno destruktivne učinke, a obenem daje tudi levičarski teoriji priložnost, da se izvija iz šaha delitve med teoretsko in politično prakso, v katerem jo je tako dolgo držala klasična liberalna politika, se znebi tudi svojih visokoletečih doktorskih fraz in nostalgije po avtonomni univerzi kot, rečeno z Golobičem, hramu duha ter začne razvijati neposredno politično učinkujoče koncepte in se neposredno spopade z znanjem stroke.

Primož Krašovec je podiplomski študent sociologije vsakdanjega življenja na FDV in raziskovalec na Pedagoškem inštitutu. Raziskovalno in teoretsko se ukvarja s politično ekonomijo postsocialistične tranzicije, kitajskim čudežem, osnovami samupravljanja in temelji marksizma.

Oglejte si predavanje (dostopno tudi na vest.si):

Primož Krašovec: Znanje proti teoriji from Delavsko - punkerska univerza on Vimeo.

13. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!