Domov na trenutni letnik DPU

[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

Posemestrsko predavanje: 27.05.2010: Valerija korošec: Predstavitev predloga UTD v Sloveniji

06.05.2010: Aleš Bunta: Mala šola platonske erotike

22.04.2010: Zoran Gajić: Šola kot ideološki aparat ekonomske funkcije države.

15.04.2010: Nomadska pedagogika: Predstavitev projekta.

08.04.2010: Gorazd Kovačič: Zakaj je postalo nesmiselno študirati?.

03.04.2010: Jacques Ranciere: Je čas emancipacije minil?.

01.04.2010: Mirt Komel: Menežiranje univerze.

25.03.2010: Maja Breznik: Ali so znanstveniki leni?.

18.03.2010: Sašo Slaček-Brlek: Proti avtonomiji univerze.

11.03.2010: Leonardo Kovačević: Pledoaje za novo barbarstvo.

4.03.2010: Gregor Kroupa: Šola in izobraževanje kot topos novoveške filozofije.

18.02.2010: Primož Krašovec: Znanje proti teoriji.

11.02.2010: Dušan Rebolj: O jalovosti pobijanja sošolcev.

04.02.2010: Damijan Štefanc: O vsestransko kompetentni osebnosti.

28.01.2010: Katja Kolšek: Vprašanja vloge države, prava in razrednega boja v Althusserjevem pojmovanju ideologije.

21.01.2010: Magdalena Stanimirović: Homo Academicus .

14.01.2010: Andrej Kurillo: Od rojstva univerze do »intelektualnega proletariata« .

17.12.09: Lorenzo Chiesa: O poučevanju in diskurzu univerze.

10.12.09: Mislav Žitko: Ekonomika, kapitalizem in akademsko polje.

03.12.09: Karolina Babič: Sodobni delavec kot 'subjekt karkoli'.

26.11.09: Tadej Troha: Štorklja in spolna vzgoja.

19.11.09: Marko Kostanić: Univerza v funkciji reprodukcije statusa quo.

Otvoritveno predavanje. 12.11.09: Zdenko Kodelja: Izobraževanje: človekova pravica in javno dobro ali tržno blago?.

Delavsko-punkerska univerza vabi na otvoritveno predavanje iz tematskega ciklusa Šola kot ideološki aparat ekonomije, ki bo v četrtek, 12. novembra 2009, izjemoma ob 18.30 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Zdenko Kodelja:

Izobraževanje: človekova pravica in javno dobro ali tržno blago?

Družba, ki samo sebe vzneseno razglaša za družbo znanja, je v resnici vse bolj podobna družbi, v kateri je trg postal merilo vseh stvari, znanje trgovsko blago, izobrazba pa utopija. Tako se izobraževanje po eni strani vse bolj dojema kot nepogrešljivo sredstvo za uspešno tekmovanje tako podjetij kakor tudi nacionalnih gospodarstev na vedno bolj konkurenčnem globalnem trgu, po drugi strani pa kot trgovsko blago, katerega prodaja na trgu izobraževalnih storitev naj bi bila podvržena, tako kot vsako drugo blago, običajnim pravilom komercialnih transakcij. V tem kontekstu je šola vse bolj videna kot podjetje, izobraževanje in znanje pa nista več razumljena kot javno dobro, temveč kot zasebna dobrina s predvsem ekonomsko vrednostjo, ki se obravnava kot vsako drugo blago, ki se prodaja in kupuje na trgu.

Če se bo nadaljeval ta trend, bo šola vedno bolj podrejena gospodarstvu, njena poglavitna funkcija pa bo produkcija »človeškega kapitala«. V taki šoli bosta dominirali dve vrednoti: koristnost in učinkovitost. Vrednoti torej, ki sta po mnenju kritikov neoliberalne doktrine izobraževanja uničujoči za tradicionalni model javne šole, saj postaja šola vse manj avtonomni kraj širjenja vednosti, socialne integracije, moralnega oblikovanja in formiranja razsvetljenega državljana, in vse bolj kraj vzgoje potrošnika.

Dr. Zdenko Kodelja, znanstveni svetnik in vodja Centra za filozofijo vzgoje na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Je avtor mnogih člankov s področja filozofije vzgoje, izobraževanja in knjig Objekt vzgoje, Laična šola in Pravičnost v izobraževanju. Član uredniških odborov dveh mednarodnih revij (Jahrbuch für Bildungs- und Erziehungsphilosophie; Theory and Research in Education), poklicnih združenj (Philosophy of Education Society of Great Britain; International Network of Philosophers of Education) in eden od koordinatorjev sekcije za filozofijo vzgoje pri European Educational Research Association.

Oglejte si predavanje (dostopno tudi na Vest.si):


Izobraževanje: človekova pravica in javno dobro ali tržno blago? from Delavsko - punkerska univerza on Vimeo.

13. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!