Domov na trenutni letnik DPU

[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

Posemestrsko predavanje: 27.05.2010: Valerija korošec: Predstavitev predloga UTD v Sloveniji

06.05.2010: Aleš Bunta: Mala šola platonske erotike

22.04.2010: Zoran Gajić: Šola kot ideološki aparat ekonomske funkcije države.

15.04.2010: Nomadska pedagogika: Predstavitev projekta.

08.04.2010: Gorazd Kovačič: Zakaj je postalo nesmiselno študirati?.

03.04.2010: Jacques Ranciere: Je čas emancipacije minil?.

01.04.2010: Mirt Komel: Menežiranje univerze.

25.03.2010: Maja Breznik: Ali so znanstveniki leni?.

18.03.2010: Sašo Slaček-Brlek: Proti avtonomiji univerze.

11.03.2010: Leonardo Kovačević: Pledoaje za novo barbarstvo.

4.03.2010: Gregor Kroupa: Šola in izobraževanje kot topos novoveške filozofije.

18.02.2010: Primož Krašovec: Znanje proti teoriji.

11.02.2010: Dušan Rebolj: O jalovosti pobijanja sošolcev.

04.02.2010: Damijan Štefanc: O vsestransko kompetentni osebnosti.

28.01.2010: Katja Kolšek: Vprašanja vloge države, prava in razrednega boja v Althusserjevem pojmovanju ideologije.

21.01.2010: Magdalena Stanimirović: Homo Academicus .

14.01.2010: Andrej Kurillo: Od rojstva univerze do »intelektualnega proletariata« .

17.12.09: Lorenzo Chiesa: O poučevanju in diskurzu univerze.

10.12.09: Mislav Žitko: Ekonomika, kapitalizem in akademsko polje.

03.12.09: Karolina Babič: Sodobni delavec kot 'subjekt karkoli'.

26.11.09: Tadej Troha: Štorklja in spolna vzgoja.

19.11.09: Marko Kostanić: Univerza v funkciji reprodukcije statusa quo.

Otvoritveno predavanje. 12.11.09: Zdenko Kodelja: Izobraževanje: človekova pravica in javno dobro ali tržno blago?.

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Šola kot ideološki aparat ekonomije, ki bo v četrtek 6. maja 2010, ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Aleš Bunta:

Mala šola platonske erotike

Najbolj običajna levičarska strategija, kako se lotiti teme šole kot ideološkega aparata države, je ta, da poskusimo to, kar je »dobrega« znotraj koncepta šole, torej načeloma univerzalno pravico do izobrazbe -, oluščiti usedlin vzgoje. Izobrazba je eden izmed ciljev, pa tudi sredstvo vsake emancipatorne politike, medtem ko je vzgoja samo način kako država posameznike interpelira v svoje zgledne podanike

Ne da bi gojili kakšno posebno simpatijo do koncepta vzgoje, moramo to vse preveč enostavno shemo vsaj nekoliko razrahljati. Zanimivo je, da je Platon, ustanovitelj Akademije, najznamenitejše filozofske šole vseh časov, v nekem smislu ravno nasprotno, razvil izredno kompleksno koncepcijo vzgoje, medtem ko neka jasna definicija šole, pri njem prav za prav manjka. Seveda je jasno, da je Platon prav vzgojo filozofa-vladarja videl kot svojo strateško možnost, da postane neke sorte Mohamed pred Mohamedom, kot je nekje dejal Badiou. Vendar pa se zdi, če že nič drugega, možno, da izostanek definicije Šole pomeni še nekaj drugega.

Kaj bi prav za prav Šola pomenila v kontekstu filozofije? Obstaja nek Mi, ki tistemu, ki vstopa v njegovo konstelacijo, garantira za Resnico. Pri tem je ta Mi, torej določeno mnoštvo, nujno strukturiran hierarhično. Mnoštvo, ki ga tvori, je sicer, gledano navzdol, neomejeno (čim več pristašev ima Šola, tem bolje; bolj ko so razmerja hierarhizirana, tem lepše) -, je pa to v vsakem primeru Eno mnoštvo, mnoštvo omejeno z Enim, ki se gledano navzgor, zaustavi na imenu Učitelja, čigar temeljni uvid mora slej ko prej ostati nevprašljiv. Platon, ustanovitelj Šole vseh šol, je bil v tem kontekstu, pošasten učenec. Prvega učitelja (Parmenida) je »ubil«, svojega dejanskega učitelja Sokrata, pa je v dveh izmed svojih najboljših dialogov, Sofistu in Parmenidu, ponižal na raven »sparing-partnerja« očitno superiornima sogovornikoma. Še več, njegova šola je uspela proizvesti učenca, Platon sam ga je imenoval kar »Um«, ki je takoj na začetku kariere popolnoma raztrgal učiteljev nauk…

Aleš Bunta je doktoriral iz filozofije leta 2006; delno je zaposlen kot raziskovalec na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Področja delovanja: klasična ontologija, raziskave ideologij, spoznavna teorija. Je redni predavatelj Delavsko-punkerske univerze. Redno publicira v revijah Problemi in Filozofski vestnik. Pri založbi ANALECTA je nedavno objavil monografijo z naslovom Uničiti nič?

Oglejte si predavanje (dostopno tudi na vest.si):

Aleš Bunta: Mala šola platonske erotike from Vest, spletni medij on Vimeo.

13. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!