Domov na trenutni letnik DPU

[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

Posemestrsko predavanje: 27.05.2010: Valerija korošec: Predstavitev predloga UTD v Sloveniji

06.05.2010: Aleš Bunta: Mala šola platonske erotike

22.04.2010: Zoran Gajić: Šola kot ideološki aparat ekonomske funkcije države.

15.04.2010: Nomadska pedagogika: Predstavitev projekta.

08.04.2010: Gorazd Kovačič: Zakaj je postalo nesmiselno študirati?.

03.04.2010: Jacques Ranciere: Je čas emancipacije minil?.

01.04.2010: Mirt Komel: Menežiranje univerze.

25.03.2010: Maja Breznik: Ali so znanstveniki leni?.

18.03.2010: Sašo Slaček-Brlek: Proti avtonomiji univerze.

11.03.2010: Leonardo Kovačević: Pledoaje za novo barbarstvo.

4.03.2010: Gregor Kroupa: Šola in izobraževanje kot topos novoveške filozofije.

18.02.2010: Primož Krašovec: Znanje proti teoriji.

11.02.2010: Dušan Rebolj: O jalovosti pobijanja sošolcev.

04.02.2010: Damijan Štefanc: O vsestransko kompetentni osebnosti.

28.01.2010: Katja Kolšek: Vprašanja vloge države, prava in razrednega boja v Althusserjevem pojmovanju ideologije.

21.01.2010: Magdalena Stanimirović: Homo Academicus .

14.01.2010: Andrej Kurillo: Od rojstva univerze do »intelektualnega proletariata« .

17.12.09: Lorenzo Chiesa: O poučevanju in diskurzu univerze.

10.12.09: Mislav Žitko: Ekonomika, kapitalizem in akademsko polje.

03.12.09: Karolina Babič: Sodobni delavec kot 'subjekt karkoli'.

26.11.09: Tadej Troha: Štorklja in spolna vzgoja.

19.11.09: Marko Kostanić: Univerza v funkciji reprodukcije statusa quo.

Otvoritveno predavanje. 12.11.09: Zdenko Kodelja: Izobraževanje: človekova pravica in javno dobro ali tržno blago?.

ŠTUDIJSKI BRALNI SEMINAR Azijski produkcijski način

Naslov je seveda referenca na nekaj lapidarnih Marxovh stavkov v Kapitalu in drugje, a medtem ko se Marx sam azijskemu produkcijskemu načinu ni posebej posvetil (nanj je le, v kontekstu kritike kapitalizma, obrnil pozornost in opozoril na njegovo skrivnostnost), je azijski, še posebej kitajski, produkcijski način v zadnjih nekaj letih ena izmed glavnih preokupacij sodobnega marksizma. A v Kitajsko niso uprte le oči kritikov kapitalizma, temveč tudi današnje globalne buržoazije in njihovih dvornih ekonomistov, ki se jim je veliki neoliberalni projekt sesul kot hišica iz vedeževalskih kart, saj se kitajski »gospodarski čudež« kljub krizi nadaljuje.

Kako je mogoče da je v svetnovnem kapitalističnem sistemu najmočnejša in najkonkurnečnejša država, ki je, vsaj nominalno, komunistična? Kakšne so posebnosti produkcijskega načina ekonomije, ki ji je edini uspelo, kot pravi slaven Leninov slogan, »dohiteti in prehiteti« razviti Zahod? Kakšen je položaj delavskega razreda in stanje razrednega boja v državi z dolgo in izjemno inspirativno revolucionarno tradicijo? Kaj nam lahko kitajski primer pove o prihodnosti komunizma? Kakšni bodo učinki morebitne svetovne kitajske ekonomske hegemonije na svetovni sistem? Je kitajska verzija kapitalizma res njegova najbolj kruta in nepravična oblika– ali pa se v njej morda skrivajo zametki bolj pravičnega ekonomskega sistema, ki lahko nadomesti neoliberalno ekonomsko ureditev iz časa ameriške svetovne ekonomske hegemonije?


Ali bo 21. stoletje kitajsko?
Če vas nervirajo pretenciozna in megalomanska vprašanja, se nam pridružite v iskanju skromnih in zmernih odgovorov nanje vsak torek v drugem semesteru ob 20h v knjižnici Mirovnega inštituta, Metelkova 6 (zvonec Knjižnica MI).

Prijave zbiramo na email naslovu: dpu@mirovni-institut.si

Seznam obvezne literature:

  • G. Frank: ReOrient: Global economy in the Asian age. University of California press, 1998. (izbrani odlomki)
  • G. Arrighi: Adam Smith in Beijing: Lineages of the 21st century. Verso, 2009. (izbrani odlomki)
  • K. Marx: Kapital, Grundrisse. (izbrani odlomki)
  • M. Li: The rise of China and the demise of the capitalist world economy. Monthly review press, 2009. (izbrani odlomki)

Natančen datum začetka krožka in natančen seznam literature bosta objavljena naknadno na spletni strani DPU in poslana po mailu vsem, ki bodo na zgoraj navedenem naslovu izrazili interes za sodelovanje.

Koordinator seminarja: Primož Krašovec
Začetek: februar 2010 (2. semester)
Termin: Vsak torek, 20.00, knjižnica Mirovnega inštituta, Metelkova ulica 6, Ljubljana.

Več: http://www.dpu.mirovni-institut.si
Prijave: dpu@mail.mirovni-institut.si

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

13. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!