Študijski seminar 2008/09: Štetje

Štetje je morda nejelementarnejša operacija človeškega razuma in verjetno tudi najpreprostejša. Aritmetika se lahko pohvali z mnogimi, neprimerno težjimi in bolj zapletenimi postopki, kakor je iskanje naslednika naravnega števila. In vendar se zdi, da je Fregejev poskus logične opredelitve sosledja števil do temeljev pretresel dotlej samoumevno podlago naše vsakdanje matematične dejavnosti. Od konca 19. stoletja, odkar je Frege priobčil Osnove aritmetike in druge spise, povezane z njo, je tema štetja v logičnih in matematičnih razpravah dobila izjemen pospešek in znana imena so se kar vrstila v dokazovanju nepravilnih izhodišč svojih predhodnikov.

Po Russlovi kritiki Fregejeve logike in Wittgensteinovi kritiki Russelovih in Fregejevih osnov matematike je svoje prispeval še Kripke s predstavitvijo Wittgensteinovega paradoksa, ki celotno problematiko predstavi v povsem novi luči: Kako nadaljevati s štetjem vpričo norega skeptika, ki trdi, da vse, kar smo počeli doslej, misleč da seštevamo, pravzaprav ni bilo seštevanje. Problem je namreč v tem, da z ničemer ne moremo dokazati, da je naša raba znaka plus dejansko pravilna in da je nismo zamenjali z rabo nekega drugega poljubnega znaka, denimo quus.

Za vse, ki še dajo kaj na razum in štetje, predstavljajo ugovori skeptika resnično velik problem. Problem, za katerega se nazadnje izkaže, da sodobna teorija še zdaleč nima pravice lastiti si avtorskih pravic za njegovo odkritje. Kajti podobno dilemo je v učenih krogih tedanje Nemčije sprožil že Kantov in Heglov spor o tem, kako iz preprostega seštevka 5 in 7 dobiti 12. Kant je trdil, podobno kot skeptik, da je število dvanajst potrebno poiskati zunaj razuma, zaupati je treba izkustvu in se ozreti v prste na roki. Hegel nasprotno trdi, da ni le iskanje rezultata, ampak celotna operacija seštevanja, docela »zunanje početje«, ki z racionalnostjo nima nobenega opravka in se jo je preprosti treba naučiti na pamet. Kako je torej s tem?

Nosilca seminarja: Ciril Oberstar in Ana Razpaljot Jovanovič
Začetek: 5. november 2008 ob 20. uri
Termin: vsako drugo sredo ob 20. uri, knjižnica Mirovnega inštituta, Metelkova ulica 6, Ljubljana

Več: http://www.dpu.mirovni-institut.si
Prijave: dpu@mail.mirovni-institut.si

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

12. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!