Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Neumnost, ki bo v četrtek, 5. februarja 2009, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Helena Motoh:

»Bedak« kot konstitutivni element konfucijanske politične misli - od Konfucija do Bella

Študije konfucijanske misli se običajno ljubeče posvečajo zgornjemu delu konfucijanske hierarhične lestvice upravičencev do politične participacije. Plemenitnik – junzi – in tisti, ki po tem svetlem idealu stremijo, so brez dvoma družbeni segment, na katerem sloni model konfucijanske države, pa naj gre za Konfucijevo zasnovo iz časov dinastije Zhou ali za sodobne modele konfucijanske meritokratske politične ureditve, ki jo zagovarjajo avtorji kot npr. Jiang Qing in Daniel A. Bell. V nasprotju s to tendenco bo predavanje poskušalo premisliti konstitutivno vlogo, ki jo v konfucijanskih političnih modelih igra drugi konec te iste hierarhije – nepopravljivi in nekompetentni »bedaki« Konfucijevih Pogovorov in tisto ljudstvo, ki je vselej premalo izobraženo in omikano, da bi bilo pripuščeno k sodobnim modelom konfucijanske meritokracije.

Helena Motoh je doktorica filozofije in diplomirana sinologinja in filozofinja. Zaposlena je kot raziskovalka pri Znanstveno-raziskovalnem srediscu Univerze na Primorskem in kot docentka na Fakulteti za humanistične studije v Kopru.

Poslušajte predavanje: .wma[43Mb] (Za predvajanje z enim klikom potrebujete Windows Media Player. Če ga nimate, datoteko z desnim klikom miške shranite na disk ter jo odprite s predvajalnikom, ki ga običajno uporabljate.)

12. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!