Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Neumnost, ki bo v četrtek, 27. novembra 2008, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Tomaž Jereb:

Zarota "neumnih" - neumnost kot sistem

V svojem prispevku bom poskušal omejiti neumnost na izjavo in diskurz - se pravi na neumnost, ki se kaže znotraj območja govorjenega, bolj podrobno znotraj stavka kot takega, ki je lahko resničen ali neresničen, argumentiran ali neargumentiran.

Pri tem se bom naslanjal na Frankfurtov spis On Bullshit, pri čemer besedo "bullshit" prevajam kot neumnost, pokazati pa bom skušal, da takšna "neumnost", ki se jo ponavadi odpravlja kot "bullshit", ni nekaj neškodljivega in da vse skupaj deluje kot diskurzivno-dialektični sistem, znotraj katerega se lahko uspešno prikrijeta marsikatera laž in lažnivec - sistem kot zarota "neumnih".

Tomaž Jereb je diplomirani filozof in podiplomski študent na oddelku za analitično filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer pripravlja doktorat na temo analitične teorije resnice. Ukvarja se še z gošavstvom in z raznimi drugimi manj priljubljenimi stvarmi.

12. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!