12. letnik predavanj Delavsko-punkerske univerze: NEUMNOST

Kakor pa konj zaradi neznanja slovnice ni nesrečen, tako tudi človek zaradi neumnosti ne, ker se neumnost ujema z njegovo naravo.

Ob 500-letnici izida Erazmove Hvalnice norosti (1509) je Delavsko-punkerska univerza sklenila počastiti poltisočletni obstoj te genialne stvaritve, ki obravnava »tisočere odtenke ljudske neumnosti in abote« in obuditi vprašanje tega obskurnega predmeta, imenovanega neumnost. Kaj je neumnost? Od kod prihaja? K čemu se žene? – To so vprašanja, s katerimi se hoče spopasti letošnji ciklus predavanj. Vas pa, spoštovano in bistroumno občestvo, pozivamo k pripravi takšnih razprav, ki bodo, sledeč 500 let staremu zgledu mojstra Erazma, fenomen neumnosti vzele zares in ga znale obravnavati, ne da bi mu same podlegle. Skratka, išče se človek, čigar um bo dovolj daljnosežen, da se bo zmogel spopasti z nalogo pojmovnega mišljenja neumnosti.

Da je neumnost vseprisotna, o tem se prepričamo že s hitrim preletom čez zadeve vsega človeškega, pa še to je nekolikanj zamudno. Takojšnje srečanje z neumnostjo namreč zahteva le dvoje: človeka in zrcalo, postavljeno predenj. To sugestijo lahko podpremo tudi s panoramsko navedbo tistih reči, ki se drenjajo v Erazmovi freski neumno bivajočih: otroci, starci, ženske, celo možje, nikogar ni, »ki bi ne bil tako ali drugače udarjen«. In prijateljstvo, ljubezen, zakonski stan in družbene vezi nasploh, vse varuje ista boginja: prav neumnost je »tisto prečudežno lepivo, ki tako prijetno veže človeka s človekom«. Pa politika, vojne dejavnosti, vsakdanji razum, praznoverje, umetnost, vera in sam vesoljni svet, nič od naštetega ji ne uide. Da ne bo pomote, na Erazmovem seznamu bedakov se najde tudi vsa jara gospoda, ki se tradicionalno šopiri z umom: trgovci, gramatiki, pesniki, govorci, pisatelji, pravniki, dialektiki, sofisti, filozofi, teologi, redovniki, menihi, kralji, knezi, duhovniki in vrhovni poglavarji cerkve.

No, čeravno je v duhu Erazmove Hvalnice prav gotovo rekljivo, da je neumnost univerzalna poteza človeškega rodu, morda celo tako univerzalna, da bi človeka lahko definirali z oznako homo stupidus, pa se med ljudmi še ni našel teoretik, ki bi jo, to občo potezo vsega človeškega, zapopadel v mediju kake splošne in relevantne teorije o neumnosti. Resda, na voljo imamo psihološke in nevroznanstvene klasifikacije neumnosti, toda te stroke jo v osnovi zvajajo na primanjkljaj neke pozitivne, merljive človeške lastnosti, »inteligence«. Takšen tretman, bojda znanstvenega značaja, utegne biti precej plitkoglav in, v tolikanj, celo odlikovani primerek z njim tretiranega predmeta. Neprimerljivo bolj posrečene od slednjih se zdijo literarne upodobitve neumnosti, teh pa, na srečo, ni malo: Rabelais, Voltaire, Flaubert, Gogolj, Dostojevski, Proust, Kundera, Krleža. Vsi ti možje so neumnosti znali dati primerno besedo.

Toda resnici na ljubo, ekskluzivne pravice nad fenomenom neumnosti – sledimo etimologiji slovenskega izraza - pritičejo prav umoslovju. Da je filozofija domorodno kraljestvo neumnosti, s tem bi se strinjal tudi G. Deleuze, ki je slednjo umestil v red transcendentalnih pogojev možnosti mišljenja. Kakorkoli, dasi je veleumni gospod Deleuze morda res modro uvidel, da »doslej še nihče ni proizvedel takega diskurza, ki bi izprašal transcendentalne principe neumnosti«, pa sam o njej vendarle ni obelodanil kaj več od citirane izjave. Zahtevo po proizvodnji diskurza o neumnosti pa je raje prepustil prihodnosti.

V izogib morebitnim nesporazumom vas naprošamo, da se v svojih cenjenih razmišljanjih izogibate obravnave norosti in se držite fenomena neumnosti. Čeprav je Erazem v naslovu svojega dela hvalnici pritaknil pojem norosti, pa vsak bralec, ki da kaj nase, ve, da je bila s tem pojmom mišljena neumnost. Ker je bilo o norosti pri nas povedanega že mnogo, o neumnosti pa, nasprotno, zelo malo, vas prijazno opozarjamo na veliko razliko, ki zija med obema.

Predavanja bodo potekala od novembra 2008 do maja 2009, vsak četrtek ob 18. uri v Klubu Gromka – Metelkova mesto, Ljubljana.

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

12. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!