Študijski seminar 2008/09: Hrbtna stran psihoanalize

Lacanov seminar Hrbtna stran psihoanalize je nedavno dočakal integralni slovenski prevod in pričakovati je, da se bo s tem končala njegova slava v slovenskem prostoru. A to se ne bo zgodilo zato, ker bi do sedaj neobjavljena poglavja razkrila veliko skrivnost, ki je teoretski narod ne bi mogel prenesti, temveč prej zato, ker je ne bodo. Edina iluzija, ki bo padla, bo iluzija kode, ki bi razrešila dileme.

Objava integralnega prevoda zvesto ponovi Lacanovo gesto, kolikor zapre pot upanju na obstoj instance, ki bi bila diskurzu zunanja; kolikor prepreči, da bi kot zunanja instanca nastopal eden od diskurzov; kolikor prepreči, da bi kot zunanja instanca nastopil sam XVII. seminar.

Osrednji paradoks, ki mu bo sledilo tudi letošnje branje, je naslednji: razkritje novih detajlov zahteva, da še bolj trdovratno sledimo shemi štirih diskurzov; razkritje vsebine zahteva posvečanje formalnemu vidiku. Pred nami bodo štirje diskurzi, štirje načini, kako se štirje elementi zavrtijo po štirih mestih – in nič drugega... Do česa pridemo, ko pustimo shemi, da shematizira namesto nas?

A seveda, kolikor je konec koncev vsebina tista, ki prepreči, da kot vsebina nastopi forma, se vednosti ne bomo odrekli. V ta namen bo branje Lacanovega seminarja na eni strani pospremilo branje sekundarne literature, komentarjev določenih vidikov Lacanovega seminarja, na drugi strani pa temeljev pred-primarne literature, v prvi vrsti Freuda in Marxa.

Edini pogoj za udeležbo na seminarju je sprotno prebrana literatura.

Na prvem srečanju bo mentor seminarja umestil Seminar Hrbtna stran psihoanalize v teoretski opus Jacquesa Lacana in predstavil ključne značilnosti in probleme tega Seminarja. V ta namen je potrebno prebrati prvo poglavje omenjene literature z naslovom »Produkcija štirih diskurzov«, ki ga najdemo v: J. Lacan: Hrbtna stran psihoanalize. Ljubljana: Analecta, 2008, str. 7-28.

Nosilca seminarja: Tadej Troha (mentor) in Boštjan Nedoh (koordinator)
Začetek: 4. november 2008 ob 19.30 uri
Termin: vsak torek, ob 19.30 uri, knjižnica Mirovnega inštituta, Metelkova ulica 6, Ljubljana

Več: http://www.dpu.mirovni-institut.si
Prijave: dpu@mail.mirovni-institut.si

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

12. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!