Delavsko-punkerska univerza vabi na prvo predavanje iz tematskega ciklusa Neumnost, ki bo v četrtek, 20. novembra 2008, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Eva D. Bahovec:

Kaj je Neumnost?

1. Kaj je neumnost? To vprašanje je seveda past.

Takoj nas navede na niz negativnih definicij: neumnost ni napaka, tudi ne iluzija, še najmanj pa je neumnost ideologija. Vsi ti filozofski dvojniki mišljenja, ki ga bodisi ogrožajo le od zunaj ali pa so inherentni moment samega mišljenja, se razlikujejo od neumnosti v neki temeljni potezi. Neumnost namreč ni zvedljiva na odsotnost, negativ ali pogoj možnosti; neumnost je nadvse produktivna in hkrati nadvse ambivalentna sila – neumnost je stroj, ki poganja tako filozofske diskurze kot kapitalistični produkcijski način. Prav zaradi tega pa je še toliko bolj izmuzljiva!

2. Kdo je neumen? To vprašanje je druga past, to je naslednja dezorientacija.

Pamet je enakomerno razporejena – tako so prepričani vsi; neumnost pa je problem drugega! Neumnost, ki ni filozofska kategorija, tako postane stvar perspektive in njenih zamikov, ki jih uprizarjajo Shakespearove komedije in raziskuje geometrija učene nevednosti. Prav tej preusmeritvi od slovarske definicije k uprizoritvi perspektive so v filozofiji namenjene pojmovne osebe, spletene okrog razlike med nevednostjo in neumnostjo: Platonov Sokrat, Idiot Kuzanskega, Nietzschejev Dioniz, nazadnje morda tudi Freudova Ženska kot paradigmatska figura freudovskega cogita.

3. Kaj je razsvetljenstvo?

Tretja past, v katero nas zvablja neumnost, je razsvetljenski boj z neumnostjo. Iz neumnosti ne moremo narediti ne kategorije misli ali jezika, ne protipola razsvetljenstva, lahko pa s pomočjo pojmovnih oseb začrtamo teritorij, na katerem jo kot Deleuzovi simptomatologi diagnosticiramo. Toda napredujemo lahko samo po poti »logike konkretnega«: od singularnega k singularnemu, od primera k primeru, od variacije k variaciji. Neumnost ni filozofska kategorija ali znanstvena zakonitost, kar pa ne pomeni, jo je mogoče razpustiti v znanstveni relativizem ali postmoderno pojmovno strašilo. Neumnost ima – prav tako kot Kuhnova paradigma ali Foucaultov panoptik – status norme, ki ni zvedljiva ne na občo shemo ne na univerzalni zakon.

Prof. dr. Eva D. Bahovec je zaposlena kot predavateljica na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Poslušajte predavanje: mp3 [133Mb]

12. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!