Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na deveto srečanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 24. januarja 2008, izjemoma ob 17. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

MINI SIMPOZIJ

Ob 17:00

Alberto Toscano

MRTVI BOGOVI, SPODLETELI BOGOVI IN MAŠČEVALNI BOGOVI: VRNITEV K POLEMIKI O POLITIČNI RELIGIJI

Koncept »politične religije« je bilo mogočno orožje v boju proti totalitarizmu v času hladne vojne, saj je bilo obenem zavrnitev sekularnih teženj komunizma in redukcija njegovih organizacijskih praks na navidezno brezčasno psiho-socialno matrico fanatizma, transcendence, organicizma in podreditve. Koncept so, v času med obema vojnama in v povezavi z nacizmom, predlagale figure kot sta Waldemar Gurian in Eric Voegelin, med drugo svetovno vojno pa je spremenil smer, saj je bil osnova knjigi Sociologija komunizma (1949) Julesa Monnerota. Nasprotovanje Monnerotu – ustanovitelju Coll?ge de sociologie in revije Critique (skupaj z Bataillom) – je spodbudilo Hannah Arendt k zavrnitvi koncepta politične religije (spis »Religija in komunizem«). Kasneje sta z Monnerotom polemizirala v reviji Confluence, ki jo je takrat urejal Henry Kissinger. Cilj predavanja bo vrnitev k tej polemiki. Obravnavali bomo nekatera razhajanja znotraj anti-totalitarnega tabora in izkopali nekatere osnove za današnje vrnitve k pojmu politične religije v popularnih izdajah kot sta Sveti ideali Michaela Burleigha in Črna maša Johna Graya. Leta 1949 je Monnerot poimenoval komunizem »islam 20. stoletja«. Pierre-André Taguieff in podobni danes imenujejo islam »komunizem 21. stoletja«. Kakšna intelektualna matrica se skriva za temi shematizmi in demonologijami? Kako lahko pokopljemo duhove totalitarizma?

Dr. Alberto Toscano je predavatelj filozofije na Goldsmiths College v Londonu, prevajalec Badiouja v angleščino in avtor knjige Teater produkcije: Filozofija in individuacija med Kantom in Deleuzom. Ukvarja se z razmerjem med religijo in politiko, zgodovino komunističnih gibanj in s teorijami sodobnega (kognitivnega oziroma postfodističnega) kapitalizma.

Poslušajte predavanje: ogg mp3Ob 18:15

Nina Power

NU-JEZIK: JEZIK KOT IDEOLOGIJA BREZ NASPROTNIKA

Politika, akademija, umetnost in vse ostale institucije, ki temeljijo na jeziku kot svojem primarnem mediju, so v prostem padu. Težnja po tem, da bi jezik pomenil tisto, kar govori, se danes umika težnji po tem, da naj bi jezik poganjal kolesa institucije ravno s tem, da ne pove ničesar. Poglavitna lastnost tovrstnega jezika – ki sem ga poimenovala 'nu-jezik' – je to, da ga je nemogoče zavrniti. Če nekdo govori nekaj nesmiselnega, mu je nemogoče nasprotovati drugače, kot da kritiziramo pogoje jezika kot takega. Velikokrat se lahko le obrnemo stran in rečemo: »Ne sprejmem pogojev tvoje debate. Tvoj jezik je popolnoma napačen!« Nu-jezik je ideologija brez nasprotnika, bitka, ki se bojuje na nivoju generične zmožnosti za govor same, nekakšna maternična tekočina, v kateri je vse mogoče in iz katere nihče ne more pobegniti. Nu-jezik depolizitira družbo in nas obenem spominja, da je plavanje v tem degradiranem jezikovnem mediju edina možnost, ki nam preostane. Če nam ni ostala nobena strategija več, jo moramo najti v radikalni reformulaciji same strukture jezika.

Dr. Nina Power je predavateljica filozofije na Roehampton University v Londonu. Je sourednica angleških prevodov Badioujevih knjig O Beckettu in Političnih spisov. Piše članke o razmerju med seksualnostjo in politiko in o konceptu političnega subjekta v filozofiji ter blog Infinite Thought.

Poslušajte predavanje: ogg mp3Ob 19:15

Owen Hatherley

UDOBJE IN POTROŠNIŠTVO – SOCIALIZEM IN POLITIKA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

Predavanje bo osredotočeno na vsakdanjo retoriko in prakse v socialistični estetiki v državah in institucijah, ki so se deklarirale kot ‘socialistične’, najsibo Dunaj v dvajsetih ali ‘dejansko obstoječi socializem’ NDR. Dom, vsakdanje življenje in običajne družbene prakse so bile vselej prizorišča bojev med različnimi načini ustvarjanja socialistične estetike. Predavanje bo namenjeno socialističnemu odnosu do in spopadanju z nakupovanjem, modo in opremo stanovanja, ki so vse domnevno značilnosti kapitalizma. Predavatelj poskušal pokazati kako so socializmi poskušali ustvariti drugačne verzije teh praks in z njimi povezanih želja. Pristaši kulturnih študij menijo, da je želja po potrošništvu zrušila ‘socializem’. Predavatelj bo trdil nasprotno – da je to, dokaj običajno, pojmovanje le priročen mit.

Owen Hatherley je raziskovalec na področju politične estetike na Birkbeck College v Londonu. Piše članke o arhitekturi, politiki in kulturi, knjigo Še en napor, tovariši, če hočete postati modernisti, ki bo izšla leta 2008, in blog The Measures Taken.

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!