Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na šesto predavanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 20. decembra 2007, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Gregor Starc

O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA

Močno prisotna, aktualna, a predvsem nasilno vpeljana debata o totalitarizmu na Slovenskem, vnaša precejšen nemir v vsakdanje življenje ljudi predvsem zaradi tega, ker se naše predstave o zloglasnem totalitarizmu, za katerega pravzaprav nihče jasno ne (po)ve, kaj je, ne skladajo z našimi izkušnjami iz obdobja socializma. Tako se ljudem, ki poslušajo debate vzhajajočih zgodovinarskih medijskih zvezd, povsem upravičeno postavljajo nekoliko shizofrena vprašanja, ali smo takrat tudi mi živeli v istem okolju, ali smo bili slepi in, najbolj črnogledo, ali smo (bili) pri pravi pameti. Že bežen pogled na popularno-kulturno dogajanje od 60-ih let naprej namreč ponuja drugačno zgodbo o sicer nekoliko konzervativni in povedno moralizirajoči slovenski družbi, v kateri pa so bili pritiski na bolj liberalno navdihnjene vsaj enaki pritiskom na podobno misleče v zahodnih 'demokratičnih' družbah, če ne celo manjši. Še posebej očitno je bilo precej svobodno dogajanje na področju vrhunskega športa, ki ga je 'totalitarna' država velikodušno podpirala in mu gledala skozi prste, pa čeprav je bil tako imenovani državni profesionalizem v socialističnem športu povsem skregan s takrat prevladujočo idejo o ne-kapitalistični, samoupravni družbi. V tem se je jugoslovanski vrhunski šport tudi razlikoval od športa v nekaterih državah vzhodnega bloka, kjer pa dejanske možnosti izbire in svobodnega odločanja v športu pogosto res ni bilo. Totalitarizem, ki na bi po svoji osnovni funkciji nadziral in omejeval, je tako na področju športa odigral povsem nasprotno vlogo, saj je slovenskim športnikom dajal pogosto več možnosti, predvsem pa več varnosti, kot jo imajo danes, v zahvalo pa se je slovenska športna kultura dvignila na tako visoko raven, ki so jo 'totalitarnemu' sistemu lahko zavidale mnoge demokratične družbe.

Dr. Gregor Starc je raziskovalec na Inštitutu za kineziologijo Fakultete za šport. Je avtor knjige Discipliniranje teles v športu (2003) in vrste člankov o nacionalizmu, medijih in športu.

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!