Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na dvajseto predavanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 10. aprila 2008, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Dušan Rebolj

ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE

George Orwell se je predvsem s svojima knjigama Živalska farma in 1984 v popularni zavesti uveljavil kot ena glavnih razsodnih instanc 20. stoletja o temi totalitarizma. Če nič drugega, vsi poznamo ponesrečeni pridevnik »orwellovski«, ki ponavadi označuje diametralno nasprotje vsega tistega, kar je ta avtor – vsaj po svojih trditvah – zastopal, v vsakdanjo govorico pa so zašla tudi imena njegovih literarnih izumov, kakršni so Novorek, Veliki brat, slogan »Nekatere živali so bolj enake od drugih« in tako dalje. Najprej bomo vzeli v precep nekaj Orewllovih ključnih tekstov in skušali razbrati, kaj si je pravzaprav predstavljal pod izrazom totalitarizem. Nato bomo razbrano koncepcijo kontekstualizirali z nekaj naključno izbranimi refleksijami Orwellovega dela, na primer s tezo Richarda Rortyja iz knjige Kontingenca, ironija in solidarnost, da so lahko besedila, kakršno je 1984, tvornega pomena za liberalno demokratično skupnost, saj večajo zavest o človeštvu kot kolektivu potencialnih žrtev trpljenja. Razmislili bomo tudi o kočljivi aktualni inkarnaciji Rortyjeve teze – namreč o utemeljevanju ameriških humanitarnih intervencij z orwellovskim internacionalizmom. Tu se bomo naslonili predvsem na pisanje Christopherja Hitchensa, med drugim avtorja Orwellove literarne biografije Why Orwell Matters, ki od 11. septembra 2001 naprej vsaj implicitno navdahnjen z Orwellovim angažmajem v španski državljanski vojni poziva k vojaškemu obračunavanju z islamskimi teokracijami.

Dušan Rebolj se ukvarja s filozofijo, popularno kulturo, politiko ter njihovim prepletanjem. Rad piše o filmu, predvsem za revijo Ekran in Slovenske novice, občasno predava na Delavsko-punkerski univerzi, je član uredniškega odbora publikacije Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti. Da ne umre od lakote, prevaja filme in knjige.

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!