Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na triindvajseto predavanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 8. maja 2008, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Jan Princl

TOTALNO TOLERANTNI

Za razliko od obravnav, ki se v poskusu razjasnitve fenomena totalitarizma osredotočajo zlasti na primere njegove historične stvarnosti, bo predavanje potekalo v znamenju težnje po izpostavitvi elementov, ki v času vsesplošne permisivnosti in tolerance vzpostavljajo totalitarnost nekoliko drugačne vrste: tako bomo po eni strani na nekaterih konkretnih zgledih preizprašali sodobne tendence po laični družbi, ki se v pretenziji po osvobajanju od vsakovrstnega dogmatizma usmerjajo predvsem v total(itar)no diskreditacijo sleherne religijsko obarvane javne prakse, po drugi strani pa bomo izpostavili poteze, ki prav skozi prizadevanja po svetemu »vsaksvojpravu« družbe znanja in človekovih pravic vse bolj očitno razkrivajo njeno represivno naravo. Argumentacijsko jedro predavanja tvori obravnava nekaterih ontoloških in epistemskih modelov tradicionalne metafizike, v luči katerih bomo skušali ubraniti tezo, da zgolj striktno monistična razlaga totalitete stvarnosti vzpostavlja zadostni teoretski okvir sleherne nemehanično vzpostavljene svobodne občosti.

Jan Princl je doktorand filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer pripravlja disertacijo na temo Heglovega pojmovanja ontologije. Glavno področje njegovega raziskovanja tvori metafizika s poudarkom na filozofiji Novega veka in nemški klasični filozofiji.

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!