Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na devetnajsto predavanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 3. aprila 2008, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Gregor Moder

IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA

Zadrega s konceptoma »totalitarizem« in »ideologija« je v tem, da ju težko sprejmemo kot znanstveno nevtralni oznaki ustreznih socialnih, zgodovinskih ali filozofskih predmetov. Pretkana sta s sodobnimi idejnimi, političnimi in razrednimi boji, kjer sta se uveljavila predvsem kot orodje za diskreditacijo zagovornikov sprememb. Vsako delovanje, ki na kakršen koli način ogroža nevtralni status quo, pa čeprav le v najmanjši meri, je lahko označeno kot totalitarna težnja ali kot posledica ideološke indoktriniranosti.

Za začetek resnega premisleka o konceptih je torej nujno zavrniti njuno vulgarno rabo in se vrniti v teoretski okvir. Hitro se pokaže, da je ravno nevtralni status quo tisto področje, kjer ideologija sploh lahko deluje totalitarno, še več, da je ravno nevtralno, spontano, samodejno, normalno bivanje tisto, kar določa eksistenco ideologije kot take. Filozofsko jedro predavanja se zato posveča nekaterim odločilnim tezam althusserjevske teorije ideologije: tezi o materialni eksistenci ideologije, tezi o subtilnem delovanju ideologije in tezi o ideološki interpelaciji. Domneva je, da se je mogoče izogniti nedoslednostim Althusserjevih tez in jim dati plodno sodobno interpretacijo, če jih beremo s tesno navezavo na Spinozovo filozofijo. Ključ do Althusserjeve teorije ideologije je ontologija totalnih, nehierarhičnih površin, ki imajo posebno značilnost, prelomljenost, po kateri so sicer določene, vendar tako, da ostanejo slepe zanjo. Prav v notranji prelomljenosti ideološke površine se zato skrivajo tako izvori njene moči kakor tudi možnosti njenega razbitja.

Gregor Moder je mladi raziskovalec na področju filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se z vprašanji komičnega in tragičnega, s teorijo ideologije in s Heideggrovo filozofijo, njegovi prispevki so objavljeni v revijah kot so Problemi, Nova revija, Filozofski vestnik. – Kot igralec, scenarist ali avtor med drugim sodeluje pri projektih umetniškega kolektiva Narobov (Ježkova nagrada 2007 za radijsko nadaljevanko Velika sestra).

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!