Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na štirinajsto predavanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 28. februarja 2008, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Andrej Kurillo

NACIZEM IN TOTALITARIZEM

Koncept totalitarizma je nastal kot poskus razumeti tisto, čemur je Friedrich Meinecke dejal "die deutsche Katastrophe" - torej obdobje nacionalsocialističnega režima v Nemčiji, druge svetovne vojne, koncentracijskih taborišč in holokavsta. Zdi se, da je od prvotnega pomena ostalo le malo - če je v kontekstu hladne vojne koncept v prvi vrsti veljal kot oznaka za sovjetski stalinizem in slične mu režime, je mogoče reči, da se je danes v luči akademskih dvomov skoraj povsem preselil v politično (zlo)rabo ter hlapčuje le še pritlehnim podtikanjem ter diskvalifikacijam nasprotnika.

Predavanje bo potekalo v skeptičnem duhu: prvi del bo namenjen pregledu nekaterih preteklih teorij, ki so z različnih zornih kotov poskušale osvetliti fenomen nacizma, poudarek druge polovice pa bo na izbranih novejših delih. Pri tem nas bosta vodili dve vprašanji. Je nacizem sploh mogoče razumeti s pomočjo "totalitarne paradigme"? Ali bi se nemara ne kazalo odpovedati konceptu samemu ter ga pospraviti v ropotarnico zgodovine?

Andrej Kurillo je podiplomski študent zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Posveča se raziskovanju zgodovine nacionalizma, politične zgodovine Slovenije in Jugoslavije v 19. in 20. stoletju, politični zgodovini militantnega katolicizma in protestantizma ter zgodovini mednarodnih delavskih gibanj.

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!