Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na deseto predavanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 31. januarja 2008, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Aljoša Kravanja

TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ

Poziv h katarzični spravi odpira prvi in prevladujoči način slovenskega soočenja s totalitarno preteklostjo. Preživeli bi morali izkazati pieteto do ubitih, jih dostojno pokopati ter ob koncu slovesnosti ponoviti sanje Dostojevskega, v katerih si »morilec, mati umorjenega fanta in od mrtvih vstali fant« planejo v objem. A besede, v katerih odzvanja ta poziv, besede katarze in pietete, napravijo umrlim še hujšo krivico. Katarza je namreč lahko edini možni zaključek bratomorne vojne le če je vseskozi šlo za tragedijo. A zato, ker se v tragediji nič ne more zgoditi drugače, kot se je, bi lahko žrtvam povojnih pobojev cinično navrgli, da ni razloga za pritožbe, saj so umrli v skladu z nujnostjo, ob kateri si bomo mi ob končni spravi katarzično odkrhnili nekaj estetskega užitka.

A cilj, ki si ga zastavlja »neideološko zgodovinopisje«, je še slabši. Ker zgodovinar nima nobenega neideološkega kriterija, po katerem bi lahko primerjal zlo različnih totalitarizmov, se za edino jasno merilo izkaže gola aritmetika: primerjanje števila ubitih. A če številke še tako pridno vrtimo na abaku zgodovine, nikoli se ne bodo spremenile v črke smisla. Bolj ko se namreč totalitarizme sodi po številu mrtvih, bolj postaja zgodovinarjev postopek ponovitev zločina, ki ga beleži: tako kot je v taboriščih smrt nekoga zgolj primer smrti kot take, tako tudi aritmetika spreminja žrtev v primerek poginule človeške živali.

Da bi se izognili obema pristopoma razumevanja totalitarizma, je treba premisliti kategoriji, ki manjkata obema: razsodnosti in odgovornosti, kot nastopata v delu Hannah Arendt.

Aljoša Kravanja je študent filozofije. Zanima ga filozofija jezika, politična filozofija in filozofija Immanuela Kanta.

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!