Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na peto predavanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 13. decembra 2007, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Primož Krašovec

»ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI

Geslo, v katerem je Matej Bor strnil zahteve partizanskega boja, ni bilo novo – v obliki »bread and roses« so ga vzklikali stavkajoči tekstilni delavci v ZDA leta 1912, svobodo in kruh pa je kot osnovno zahtevo komunistov in množic leta 1917 izpostavil tudi Lenin – a je šele znotraj partizanskega boja zares vzcvetelo. Šele znotraj partizanskega revolucionarnega boja med drugo svetovno vojno v Evropi in po njej tudi drugod (Vietnam, Južna Amerika, anti-kolonialni boji v Afriki ...) se je ta zahteva pokazala v vsej svoji radikalnosti – svobodo iztrga reakcionarnemu dvojčku prava (formalna svoboda, ki jo omejujejo zakoni) in trga (svoboda podjetniške iniciative) in jo postavi na povsem nove temelje. Boj za svobodo po partizanih pomeni boj proti starim oblikam dominacije in izkoriščanja (zahteva po kruhu). Svoboda, za katero se borijo partizani, je nezdružljiva z meščanskimi oblikami vladanja in tržnim gospodarstvom.

Zato ne preseneča, da je konstitutivni pogoj govorjenja o partizanih ravno izključitev partizanskega razumevanja svobode. Na eni, desni, strani se poudarja okrutnost in krvoločnost partizanov – z revolucionarnim političnim delovanjem med in poboji svojih političnih in ideoloških nasprotnikov po drugi svetovni vojni naj bi pripravili teren za »totalitarni« režim socialistične Jugoslavije -, medtem ko imamo na drugi, levi strani nostalgično in (pogosto dobesedno) solzavo apologetiko, ki ločuje med »dobro« OF in »slabimi« komunisti. Prvi diskurz izključi partizansko svobodo tako, da poudarja njihvo kršenje pravnih norm in demokratičnih standardov (kjer naj bi tičala tista prava svoboda), drugi pa tako, da partizane potiska v vlogo zavednih narodnjakov, ki niso odgovorni za strahote revolucije.

Obenem pa najnovejša (post-socialistična in post-šestdesetosmaška) radikalna levica o partizanih molči, čeprav nam lahko ravno dva izmed njenih ključnih konceptov – eksodus in deteritorializacija – pomagata analizirati in razumeti (zgodovinsko in teoretsko) prelomnost partizanske svobode.

Predavanje bo skromen poskus prakticiranja historičnega materializma po navodilih Walterja Benjamina, v katerem bom poskušal sovražniku, pred katerim niso varni niti in še posebej mrtvi, iztrgati ireduktibilno revolucionarno razsežnost partizanskega boja.

Primož Krašovec je podiplomski študent sociologije na Fakulteti za družbene vede.

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!