Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na uvodno predavanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 15. novembra 2007, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Gorazd Kovačič

TOTALITARIZEM IN MI:PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Uvodno predavanje enajstega letnika DPU se bo pričelo s tovariško kritiko koncepta letošnjega cikla. Predavatelj bo zagovarjal stališče, da je totalitarizem verodostojen političnoteoretski koncept, ki ga nima smisla opustiti v obrambi idealov in praks socialne enakosti pred desno ideologijo antikomunizma. Slednja poenostavljajoči označevalec »totalitarizem« lepi na vse, kar hoče diskreditirati, a njen diskurz ima s konceptom totalitarizma skupno le ime.

Predavatelj bo povzel koncept in analizo totalitarizma, ki ju je pionirsko razvila Hannah Arendt. Pripravljalni tokovi, izhajajoči predvsem iz dezintegracije razredne družbe, so razdejali protislovni sistem nacionalne pravne države. Na njenih ruševinah so se razvila totalitarna gibanja. Nacistično je v letih po osvojitvi oblasti postopno oblikovalo totalitarizem kot povsem novo vrsto vladavine. Že v začetku 30. let je podobno vladavino realiziral Stalin. Primerjavo med režimoma (ob upoštevanju razlik) upravičujejo formalne podobnosti v organizaciji oblasti, sredstev prisile in inženiringu duš. Arendt je interpretirala totalitarizem kot utopični projekt v razvoju, ki je zaradi vojnega uničenja in pomanjkanja človeških in materialnih virov uspel uresničiti svoj cilj predvsem topično: preoblikovanje narave človeka in uničenje njegovih zmožnosti za razsojanje in delovanje je dosegel v institucijah koncentracijskih in uničevalnih taborišč.

V predzadnjem delu bo predavatelj predstavil kritično epistemološko pozicijo Hannah Arendt, ki v analizi dogodkov vedno upošteva njihovo nenujnost in pogojenost z možnostjo človeškega delovanja in sprožanja sprememb. Iz tega sledi odgovornost, ki obvezuje tudi intelektualno delo k navezavi na preventivno delovanje. Arendt je totalitarizem iz 30. in 40. let raziskala zaradi zavedanja, da se lahko ta v novih oblikah spet ponovi, in s tem namenom, da se ne bi več ponovil.

Strogost pri označevanje režimov ali situacij kot totalitarnih ni razlog za brezskrbnost, kajti totalitarne težnje lahko postopno razvijejo izjemen uničevalni potencial. Arendtovska kritična drža vselej zahteva čuječnost pred nevarnimi težnjami. Sklepni del bo zato opozoril na nekatera sodobna dogajanja, tudi v Sloveniji, ki terjajo rabo analitičnega aparata Hannah Arendt.

Gorazd Kovačič je asistent na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Veseli ga politična teorija. Z DPU je povezan kot nekdanji član organizacijskega odbora in koordinator. Z Arendt pa prek pisanja doktorata na temo »Koncept družbe in družbenega pri Hannah Arendt kot prispevek k dekonstrukciji sociologije«.

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!