Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na drugo predavanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 29. novembra 2007, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Jernej Kosi

O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Z izdajo zbornika člankov in dokumentov Temna stran meseca: kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945-1990 je prišlo leta 1998 v okviru slovenske zgodovinske stroke do prvega odmevnejšega poskusa pojasnjevanja »polpretekle zgodovine« s pomočjo izraza totalitarizem. Danes, manj kod desetletje po tem, lahko opazimo, da se je v študijah in monografijah večine tistih slovenskih zgodovinarjev, ki se ukvarjajo s tovrstno tematiko in s tem obdobjem, izraz totalitarizem uveljavil kot prvovrstna interpretativna kategorija. Še več, povsem utemeljeno je pričakovati, da bo totalitaristično navdahnjena interpretacija sčasoma povsem prevladala.

Obenem lahko opazimo, da postopno uveljavljanje izraza totalitarizem spremlja moralno nasilje. Prav vsakemu slovenskemu zgodovinarju, ki si dovoli zgolj opozoriti na nekatere povsem nedvoumne pozitivne vidike »socialističnega obdobja«, tako vse bolj preti, da bo označen za »partijskega zgodovinarja« ali pa nemara kar za dediča »komunističnih krvolokov« oziroma častilca »boljševiške strahovlade«.Kje se skrivajo razlogi za radikalno revizijo zgodovinopisnih interpretacij »polpreteklega obdobja«, ki jih implicira raba totalitarističnega izrazoslovja? Povsem na dlani je, da je odločno prekratka tista razlaga, ki vzroke za uspešnost revizionističnih tendenc gradi na teoriji zarote, kjer v glavnih vlogah nastopajo pomladniški uravnoteževalci in spreobrnjeni kolegi zgodovinarji. Zdi se, da bi morali zgodovinarji, ki nasprotujejo temu procesu, najprej pomesti pred svojim pragom. Pokazati je namreč mogoče, da je opletanje s totalitarizmom, ki smo mu po sili razmer trpeče priče, logična in zategadelj pričakovana posledica trdovratnega verovanja velike večine slovenskih zgodovinarjev v objektivnost lastnega početja.

Jernej Kosi je podiplomski študent in mladi raziskovalec na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete.

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!