Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na štirindvajseto predavanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 15. maja 2008, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Miklavž Komelj

VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI«

Predavatelj bo poskušal podati samo nekaj nastavkov za kritiko konceptualnih izhodišč polja »vzhodne umetnosti« (East art) v kontekstu globaliziranega kapitalističnega umetnostnega trga. Ali »vzhodna umetnost« s svojo pratikularno »drugostjo« predstavlja subverzivni kritični potencial, ki subvertira predstavo o univerzabilnosti umetnosti kot take – ali se je vzpostavila predvsem kot zapolnitev tržne niše v globaliziranem umetnostnem sistemu, ki je nastala v osemdesetih letih, v času razpadanja tim. »realnega socializma« in širjenja kapitalističnega trga na Vzhod? Predavatelj bo poskušal nakazati, da je konceptualizacija polja »vzhodne umetnosti«, kot se je vzpostavilo ob razpadu »realnega socializma«, temeljila ravno na nereflektirani rabi označevalca »totalitarizem«, torej označevalca iz hladne vojne, ki je bil v devetdesetih letih v interesu Zahoda potreben za določitev novih razmerij moči v Evropi (in prek katerega je bil prostor nekdanje Jugoslavije za nazaj potegnjen v »vzhodno« geopolitično sfero). Treba se je vprašati, ali niso »politične« umetnostne prakse v zgodovinskem procesu, ki se je dogajal na prelomu osemdesetih in devetdesetih let, morda odigrale reakcionarne družbene vloge. Pri tem se na novo zastavlja temeljno vprašanje o političnosti umetnosti; že Danilo Kiš je na začetku osemdesetih let lucidno kritiziral »političnost«, ki jo Zahod zahteva od vzhodnega umetnika – za Kiša je »Vzhod« zahodna projekcija, ki od umetnika pričakuje, da bo »homo politicus«, prav zato, da si ne bi uzurpiral »univerzalne« govorice, rezervirane za Zahod. Če bo dovolj časa, bo predavatelj zastavil tudi vprašanje razmerja med pojmom »vzhodne umetnosti« v jugoslovanskem prostoru v tim. »postsocialističnem« obdobju in pojmom »vzhodne umetnosti« v tem prostoru v obdobju od tim. »zgodovinskih avantgard« (od Micića do Černigoja) do Krleževe kritike Aragona l. 1952, ko je Jugoslavija prelomila z uradno linijo »socialističnega realizma«.

Dr. Miklavž Komelj je umetnostni zgodovinar, pesnik in prevajalec. Za mnogoplastno in interdisciplinarno delo o toskanskem slikarstvu prve polovice 14. stoletja, ki pomeni vidni prispevek k vsem trem področjem, na katera posega: k umetnostni in literarni zgodovini ter estetiki, je prejel Zlati znak ZRC.

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!