Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na osemnajsto predavanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 27. marca 2008, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Slobodan Karamanić

TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI

Ključna točka današnjih kritik »totalitarizma« v postjugoslovanskem prostoru ni ne stalinizem ne fašizem niti njuna fuzija (v eno), temveč titoizem. Kritika titoizma je doživela svoj vrhunec v 80. letih, današnje diskusije o »komunističnih zločinih partizanske oblasti« pa so le njihovo nadaljevanje. Osnovni predmet mojega predavanja bo analiza specifičnega pogleda filozofske kritike titoizma, specifičneje, šlo bo za analizo teoretskega gibanja v Sloveniji iz sredine 80. let, ki ga bom imenoval slovenski lakanovski postmarksizem (SLPM).

Naslov predavanja je parafraza knjige Slavoja Žižka Jezik, ideologija, Slovenci (1987). Nova konstelacija pojmov – totaliteta, partijnost, Slovenci – v stari strukturi naslova, nam omogoča uvid v nekaj osnovnih koordinat problemskega polja SLPM, ki se je opredelil kot protiutež »klasičnemu marksizmu«, posebej v razmerju do »nekonsistentnega in protislovnega« filozofa Louisa Althusserja. Vse tri osnovne koordinate iz naslova predavanja nastajajo kot kritika ali napačna apropriacija Althusserjevih konceptov. Namesto Althusserjevega koncepta totalitete – ki kot pozitiviteta nastane z negativno kritiko ideologije v znanosti – SLPM razvija protohegeljanski koncept »totalitete z luknjo«. Namesto Althusserjeve »partijnosti« v filozofiji brani SLPM pozicijo »avtonomije« Teorije. Namesto Althusserjevega »ideološkega subjekta« kot koncepta kritike buržoazne države in družbe, gre SLPM »onstran interpelacije« v smer okronanja civilne družbe kot subjekta politike.

Glavni cilj kritike Althusserja za avtorje SLPM je bila reartikulacija in apropriacija marksistične dediščine v Jugoslaviji, hkrati pa jim je to služilo, da so s pomočjo postmarksističnih teoretskih osnov odvzeli legitimnost jugoslovanskemu (»titoističnemu«) samoupravnemu sistemu. Slednjega so v nekaterih paradoksnih različicah označevali kot fevdalistični (»azijski despotizem«), totalitaren (protostalinistični ali celo protofašistični), ali pa tudi kot preveč liberalen sistem.

Slobodan Karamanić je doktorant antropologije vsakdanjega življenja na Institutum Studiorum Humanitatis (Ljubljana), kjer je meddrugim zasedal mesto ministra za kulturo in izobraževanje v študentski vladi 2003/2004. Ukvarja se s polji teorije ideologije, politike in psihoanalize ter je ustanovitelj in urednik Preloma – Revije za sliko in politiko od 2001-2006 (Beograd). Sodeluje pri nekaterih ex-jugoslovanskih revijah: Agregat – Revija za sodobno družbenopolitično polemiko (Ljubljana), Beton – Kulturno-propagandni pamflet (Beograd), Ulaznica – Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja (Zrenjanin), Puls demokracije (Tuzla). Živi v Münchnu, kjer kot Dj BaaBo organizira zabave v klubu Majestick.

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!