Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Študijski bralni seminar

HISTORIOGRAFSKI POGLEDI NA MODERNOST

Razglabljanja o postmoderni in njenem razmerju do modernosti, ki segajo od akademskega diskurza pa do blebetanja (akademikov), pogosto, nemara vedno, zakrivajo pojem modernosti kot take in se predajajo v osnovi reakcionarnim igricam s preprosto in primitivno domnevo, da poznajo njen pravi značaj. Toda ti ljudje vendar raje pišejo, kot pa berejo, berejo pa malo ali nič.

Narava kapitalizma, pomen industrijske revolucije, oblike družinskega življenja, spremembe v materialnih praksah in kulturi v obče - vse to ostaja brez vsakršne refleksije v praznem govoričenju, ki povzema popreproščeno dihotomijo med tradicionalnim in modernim, pri čemer tistemu prvemu v anahronistični maniri pripisuje "pozitivne" atribute, drugemu pa vse najslabše.

Zatorej naj bo bralni krozek namenjen modernosti v vsej njeni kompleksnosti, k branju in razmišljanju o omenjeni epohi pa naj nas napotijo tako klasični preizpraševalci (Marx, Weber, Sombart, Simmel, Braudel) kot izbrana recentna historiografska dela. Posebno pozornost bi bilo potrebno nakloniti ne le idejam, pač pa tudi materialni kulturi tega obdobja, posebej pa interakciji med tehnološkimi spremembami, socialnimi in kulturnimi formacijami ter tistim, kar se navadno poimenuje z "duhom časa". Relevantne literature je na srečo na pretek. Namen bralnega krožka naj bo tako interdisciplinarno branje socioloških, filozofskih, v prvi vrsti pa tekstov s področja socialne in kulturne zgodovine, ki naj pripomorejo k osvetlitvi samega pojma modernosti ter njenih materialnih in kulturnih razsežnosti.

Vsa srečanja bodo na sporedu ob sredah ob 20.00 v knjižnici Mirovnega instituta (Metelkova 6, nasproti hostla Celica, zvonec "Knjižnica Mirovnega inštituta"), prvo srečanje pa bo na sporedu v sredo 5. marca 2008.

Mentor krožka je Andrej Kurillo (koordinator je Rok Govednik).

Na bralni krožek se je potrebno prijaviti na dpu@mail.mirovni-institut.si.

O literaturi in temi vsake seanse vas bomo sproti obveščali po elektronski pošti.

Forum za potrebe sprotnega koordiniranja seminarja je odprt tukaj.

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!