Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na dvaindvajseto predavanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 24. aprila 2008, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Geoffroy Geraud

METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 68 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONSERVATIVNE REVOLUCIJE

“Spodletele revolucije imajo strašno ceno. … Maj 68 je bil takšna spodletela revolucija, ki pa je sprožila uspešno kontrarevolucijo. … Mnogo stvari, ki so se zgodile v univerzitetnem polju, se je zgodilo zato, ker je bil maj 68 revolucija, ki je spodletela.” (Pierre Bourdieu)

Predavanje bo posvečeno političnim, znanstvenim in družbenim rabam pojma totalitarizem v procesu simbolne kontrarevolucije, ki v Franciji poteka že od srede sedemdesetih.

Čeprav je sprva označeval le fašistične režime, je izraz totalitarizem v sedemdesetih postal splošno razširjena zdravorazumska kategorija. Od takrat se uporablja za tako desničarske avtoritarne kot komunistične režime.

Te nove teorije o totalitarizmu je spremljala dotedaj nevidena medijska pozornost, ki je esejistom, kot sta Bernard-Henry Lévy in André Glucksmann, zgodovinarjem, kot je François Furet in še mnogim drugim omogočila, da so širili svojo “metazgodovino” totalitarizma s pomočjo vulgarizacije tez Hannah Arendt in uvoza zgodovinskih koncepcij Ernsta Nolta in Martina Malie.

V predavanju bom na začetku poskušal, s pomočjo raziskav socialističnih režimov, ki sta jih opravila Moshe Lewin in Sheila Fitzpatrick, raziskati mesto in veljavnost koncepta totalitarizma v sodobnem zgodovinopisju kot znanosti o zgodovini.

V drugem delu se bom ukvarjal s produkcijski pogoji ideologije, ki je vsebovana v “totalitarnih” predstavah. Zanimala me bo predvsem družbena dinamika konvertitstva znotraj intelektualnega polja. Pogoste spreobrnitve intelektualcev so po maju 68 pripeljale do simbolne restavracije.

Na koncu bom poskušal odkriti preformativni vidik zgodovinskega revizionizma oziroma politične učinke takšne “totalitarizacije” predstav o socializmu. Pri tem bom uporabljal primere, vzete iz različnih del in polemic o sodobnem zgodovinopisju, in zagovarjal tezo, da univerzalizacija koncepta totalitarizma najde svoj praktični smisel v poskusu diskreditirati vsakršno družbeno spremembo.

Geoffroy Geraud je podiplomski študent prava in ekonomije na Paris-Dauphine. Objavil je članke in poglavja v knjigah o politiki spomina, zgodovinskem revizionizmu, postkomunizmu na Balkanu in postkolonializmu v vzhodni Afriki. Trenutno živi v Ljubljani in piše doktorat o političnih učinkih transformacij samoupravljanja in družbene lastnine v SFRJ.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku!

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!