Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Študijski bralni seminar

EMANCIPATORNA POLITIKA FEMINISTIČKE TEORIJE IN KRITIKE

Zadnja leta se uvajajo novi, večinoma interdisciplinarni, moduli kot tudi študiji spolov v različne univerzitetne programe. 'Gender' intervencija je postala performativna paradigma na področju znanosti (v institucionalizirani in samoorganizirani alter obliki), v družbi, v medijih ter v celotnem javnem prostoru, ki ne vpliva veliko na vsakdanjo 'objektivno' prakso. Feminizem kot družbena, politična in znanstvena oblika kritičnega mišljenja je ravno v tej svoji, vse bolj uveljavljeni propagandni performativnosti različnih politika identiteta, predvsem, v kulturni sferi, v skladu z neoliberalnim, ekonomsko-storitvenim in zabavljaškim vzdušjem, izgubil svojo politično dimenzijo, analitično-refleksivni fokus in subverzivni (karnevalski) izraz. Feministična teorija, ki temelji na političnih potrebah družbe oz. na ozaveščenem in revolucionarnem (nenasilnem) odporu družbeno izključenih skupin, po eni strani še vedno razvija izrazito politično orientirano kritiko in oblikuje emancipatorni diskurz, ki se ne zapira v spolne klišeje in v prerojeno ideologijo patriarhalne družbe, po drugi strani v svoji post-radikalni, post-femistični in drugih post-ističnih fazah depolitizira tako imenovani ženski diskurz in ga umešča v zaprte repatriarhalizirane družbene matrice olepšane z politično-korektnim govorom, legalističnimi možnostmi za enake možnosti ter z različnimi EU priporočili za uvajanje in spoštovanje ženskih kvot/ženskih pravic v različnih institucijah moči (od političnih do akademskih).

Teksti, s katerim se bomo ukvarjali, se zato bolj osredotočajo na emancipatorno politiko feministične teorije in kritike v svoji zgodovinski (prvi, drug in tretji val feminizma), prostorni ('vzhodni'/'zahodni', posebno, postkolonialni feminizem) in inter/disciplinarni (lingvistika, filozofija, sociologija, antropologija, politična teorija, umetnost in literarna kritika) perspektivi in praksi.

Trajanje krožka: dva semestra, predviden začetek 12.11. 2007, 12 srečanj v obeh semestra, premor med 15.1. in 15.2. 2008.

Čas in kraj: vsak drugi ponedeljek ob 19h v knjižnici Mirovnega inštituta (Metelkova 6).

Na bralni krožek se je potrebno prijaviti na dpu@mail.mirovni-institut.si. Na tem naslovu lahko tudi dobite dodatne informacije.

Pogoj za udeležbo na krožku je prebrana literatura. O literaturi in temi vsakega srečanja ter o gostujočih mentoricah/mentorjih vas bomo sproti obveščali po elektronski pošti.

Koordinatorica: Jelena Petrović

Literatura:

1. SIMONE DE BEAUVOIR

Introduction: Woman as Other
The Point of View of Historical Materialism
Since the French Revolution: the Job and the Vote
v: Beauvoir, Simone de: The Second Sex, transl. by H. M. Parshley. New York: Vintage Books, 1989. English translation of Le deuxi?me sexe,Paris: Gallimard, 1949
Slovenski prevod: Drugi spol, 1. knj., Ljubljana : Delta 1999

2. JULKA CHLAPEC DJORDJEVIC

O feminizmu v: Chalpec Djordjević, Julka: Studije i eseji o feminizmu, Beograd : Život i rad, 1935
Kriza seksualne etike v: Chalpec Djordjević, Julka: Dve sociološke študije, Ljubljana : Delniška Tisk, 1930

3. LYDIA SKLEVICKY

Antifašistička fronta žena: Kulturnom mijenom do žena »novog tipa
v: Sklevicky, Lydia: Konji, žene, ratovi, Zagreb : Ženska infoteka, 1996

4. LYNNE SEGAL

Not advancing but retreating: What Happened to Socialist Feminism
Neither Foes Nor Loving Friends: Feminist, the left and the Future
v: Segal, Lynne: Is the Future Female? : Troubled Thoughts on Contemporary Feminism, London : Virago Press, 1987

5. SUSAN FALUDI

Blame it on Feminism
Backlash than and now
v: Faludi, Susan: Backlash, The undeclared War against American Women, New York: Doubleday, 1991

6. JOAN W. SCOTT

Gender: A Useful Category of Historical Analysis v: Scott, Joan W.: Gender and the Politics of History, New York: Columbia University Press, 1988

7. GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK

Can the Subaltern Speak? v: Spivak Chakravorty, Gayatri: Marxism and the Interpretation of Culture eds. Cary Nelson and Lawrence Grossberg. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1988

8. NIRA YUVAL-DAVIS

Women, ethnicity and empowerment, toward transversal politics v: Yuval-Davis, Nira: Gender and Nation, London: Sage Publications 1997

& RADA IVEKOVIĆ

The Fiction of Gender Constructing the Fiction of Nation: On How Fictions Are Normative, and Norms Produce Exceptions v: Gender and Identity: Theories from and/or on Southeastern Europe Belgrade : Women's Studies and Gender Research Center, 2006

9. DONNA J. HARAWAY

Manifest o kiborgih v: Haraway, Donna J.: Opice, kiborgi in ženske: reinvencija narave Ljubljana: ŠOU koda, 1999

& ROSI BRAIDOTTI

Cyberfeminism with a Difference v: Braidotti, Rosi: The Feminism and Visual Culture Reader. New York : Routledge, 2003.
Is Metal to Flesh like Masculine to Feminine? http://www.chairetmetal.com/textes2.htm

10. ROSI BRAIDOTTI

Posthuman, all too human: Towards new process ontology. v: Braidotti, Rosi: Theory, Culture & Society, SAGE Publication, 2006
Transactions: Transposing The Difference v: Braidotti, Rosi: Transpositions: on Nomadic Ethics, Cambridge, UK, Malden, MA : Polity Press, 2006

11. SVETLANA SLAPŠAK

Snappy Answers to Stupid Questions: The Display Of Intelligence and Knowledge Among Ancient Greek Hetairai v: Slapšak, Svetlana: TOPOS III, 1-2, Ljubljana : ISH, 2001
Smešno: zgodovinsko-antropološko polje v: Slapšak, Svetlana: Ljubljana: EMZIN - revija za kulturo, 2006

& DUBRAVKA UGREŠIĆ

Identitet
Beauty killed the beast
USA Nails
Alibi kulturnih razlika ili: How I got the Picture
v: Nikog nema doma, zbirka kratkih eseja, Beograd: Fabrika knjiga 2005

& LINDA NARANJO-HUEBL

From Peek-a-boo to Sarcasm: Women's Humor as a Means of Both Connection and Resistance v: Studies in Prolife Feminism http://www.fnsa.org/v1n4/huebl.html

Forum za potrebe sprotnega koordiniranja seminarja je odprt tukaj.

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!