Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na sedmo predavanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 10. januarja 2008, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Darko Drašković

CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007

Predavanje bo analiziralo dva glavna ideološka mehanizma, ki sta v času študentskih protestov v Beogradu leta 2007 delovala kot splošna okvira vseh možnih strategij boja. Prvi izmed njiju, ideološki mehanizem fakultetne uprave, ki ga je mogoče opisati s procedurami homogenizacije in totalizacije študentskega telesa, predstavlja pogoj, da se študentsko telo dojame kot homogena celota. Šele na tej podlagi se od študentov lahko pričakuje, da svoje zahteve uresničujejo „znotraj institucij sistema“. Ta mehanizem bo v predavanju prepoznan kot mehanizem vladajočih, kot mehanizem, ki uporablja legitimacijske postopke demokracije, da bi tako udomačil in nevtraliziral grožnjo običajnemu delovanju sistema. Nasprotno pa si drugi, ideološki mehanizem študentov, prizadeva odkriti antagonizem, ki notranje razceplja študentsko telo, s čimer ga že v izhodišču naredi za ne-celega. Na ta način skuša ideološki mehanizem študentov ustvariti temelje za metode boja, kakor sta, denimo, neposredno organiziranje in blokada institucije. Glavni dejavnik zgoraj omenjenega antagonizma predstavlja pojem razredne pripadnosti. Teoretsko ozadje analize, ki bo v drugem delu predavanja razvito v skladu s pojmom razredne družbe, pa lahko strnemo s formulo Karla Korscha, po kateri »Marx navidezno „civil society“ razume kot „burgeois society“«. Na podlagi slednjega bo omogočeno, da glavna ideološka mehanizma študentskih protestov v Beogradu leta 2007 razumemo kot realizacijo v malem ideoloških mehanizmov buržoazne družbe nasploh.

Darko Drašković je diplomiral leta 2005 na Filozofski fakulteti v Beogradu z nalogo "Materijalistička teorija ideologije Luja Altisera: teorijski nacrt materijalizma imaginarnog". Področja njegovih znanstvenih interesov zajemajo historični materijalizem in teorijo ideologije. Trenutno obiskuje magistrske študije na Filozofski fakulteti v Beogradu, kjer pripravlja magistrsko delo z naslovom "Strukturalistički aspekti odnosa jezika i ideologije".

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!