Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na osmo predavanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 17. januarja 2008, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Aleš Bunta

KAJ PREOSTAJA OD ENEGA?

Le stežka lahko najdemo nek minimalni konsenz med vladajočo new-agersko zaspano religijo neizmernega bogastva različnosti vsakega posameznika, (ali še huje – nacije, ali, še huje, vsakega posameznega utrinka našega pestrega življenja) in enim izmed njenih najostrejših kritikov, izjemnim filozofom Alainom Badioujem, in vendar ta stična točka obstaja. Glasi se: »sovražnik je seveda Eno«. V nasprotju s tem stališčem, si bo predavatelj, predvsem na podlagi analize Platona, prizadeval pokazati, da »Eno« nikakor ni samo tiranski Bog metafizike, ampak, da je (poleg tega, da je Bog metafizike) tudi eden od izvorov vsake striktno ateistične misli.

Predavanje bo v prvi vrsti govorilo o kompleksnem razmerju »Enega« in »drugega« v Platonovi filozofiji, vendar v neki zelo jasni in polemični navezavi na eno od ključnih vprašanj našega časa, namreč, vprašanje privatnosti kot take in v vsem njenem razponu. Skozi analizo ene verjetno najbolj dramatičnih filozofskih tez sploh, namreč teze, da »… to, kar je drugo, je to kar je, zgolj zaradi drugega«, bo predavanje sledilo nekemu, vsaj na prvi pogled, nenavadnemu paradoksu: pojem »sebi-enakosti« (kot podlaga pojma totalitete), po Platonu ne izvira iz pojma »Enega«, ampak sloni na pojmu »drugega«, natančneje, meje drugega v drugem, ki drugemu (posameznemu bivajočemu) podeljuje njegovo sebi-enakost, njegovo lastno mesto na robu drugega, v katerem (kot »drugo od drugega«) izostaja. Sebi-enaka celota, totaliteta, torej v celoti sloni na procesu, ki bo v razviti metafiziki nosil ime privacija, še več, vprašanje je, do katere mere smo tudi sami pojem Enega, ki ga nujno moramo misliti kot »nekaj« sebi-enakega, zmožni misliti »onkraj« abstraktnega aparata privacije, ki bivajoče deli na »entitete« in mu podeljuje lastnosti…

Sovražnik je torej znan, spoznajmo ga torej!

Aleš Bunta je doktoriral iz filozofije leta 2006; zaposlen je na FI ZRC SAZU. Področja delovanja: klasična ontologija, raziskave ideologij, spoznavna teorija. Pred kratkim je pri založbi ANALECTA objavil monografijo Uničiti nič?

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!