Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na trinajsto predavanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 21. februarja 2008, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Rok Benčin

OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA

Totalitarizem je ideološki pojem, kolikor z osredotočanjem na kritiko politike Vsega (totalitete, Enega), zakriva tisto za kar gre: misliti politično ne-vse iz pozicije katerega to kritiko tvorimo. Sodobna teorija pa prinaša še en obrat: tudi ne-vse je lahko na nek način totalitarno, morda še bolj kot sam totalitarizem. Demokracija, ki naj bi v poenostavljeni ontološko-politični shemi zasedala mesto ne-vsega, se znajde v istem hudodelskem košu, ki ga je ustvarila za svoje nasprotnike. Na ta obrat opozarja J. Ranciere v Sovraštvu demokracije: »To, na kar se današnji antidemokrati sklicujejo kot na demokracijo, je ista stvar kot tista, na katero so se včerajšnji navdušenci nad 'liberalno demokracijo' sklicevali kot na totalitarizem: ista stvar, obrnjena narobe. Kar je bilo nedavno odklanjano kot državni princip zaprte totalitete, je sedaj odklanjano kot družbeni princip neomejenosti.« Ranciere v tem obratu vidi iskanje nove transcendence, pod katero bi se lahko umaknili pred nezaslišano delegitimacijo vsakega reda, ki ga prinese demokracija. A problem je kompleksnejši: premisliti je treba umestitev in razmerje Vsega in ne-vsega v političnih teorijah, ki se srečujejo na tem bojišču. Če Rancierjevo in A. Badioujevo pojmovanje emancipatorične politike temeljita na pojmovni dvojici reda in izjeme, se morata soočiti z verjetno tezo, ki jo prinašajo »antidemokrati«: današnji red je red, ki se reproducira tako, da vsepovsod ustvarja izjeme, ki tako izgubijo svoj emancipatorični potencial. Rancieru in Badiouju bomo tako zoperstavili G. Agambena in J.-C. Milnerja, ki seštevku totalitarizmov prištejeta še demokracijo. Prispevek bo tako opozoril na aporije Vsega in ne-vsega v sodobnih ontološko-političnih teorijah.

Rok Benčin je filozof in literarni komparativist, podiplomski študent primerjalnega študija idej in kultur.

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!