Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Delavsko-punkerska univerza vabi na petnajsto predavanje iz tematskega ciklusa TOTALITARIZEM, ki bo v četrtek, 6. marca 2008, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Nil Baskar

TOTALITARIZMI FILMA

Del obče pripovedi zgodovine je, da je film tesno zvezan s totalitarnimi politikami vseh vrst in obdobij — še več, da je zaradi sugestivnosti in univerzalnosti svoje govorice celo priljubljeno sredstvo ideološke indoktrinacije. Kritične obravnave film — kot celoto družbenih praks in imaginarijev, ki jih proizvaja — torej razumejo zlasti kot nosilca dominantne ideološke reprezentacije, ki najde svojo obliko v realizmu (kot »žanru« naturalizirane ideologije), bodisi da gre za totalitarizme 20. stoletja ali pa za aktualnost »realkapitalizma«. Dodamo lahko še, da je film totalitarizmu zapisan tudi v lastnem ustroju: klasični film fikcije s svojim hierarhičnim produkcijskim ustrojem in teleologijo profita (v redkejših primerih pa tudi avtorske ideje) v svojem mikroskopskem univerzumu poustvarja totalitarne pogoje in razmerja.

A z nekaj skepse je mogoče trditi drugače — da je film za namene ideologije relativno neučinkovit, še zlasti pa v dobi, ko si deli javni prostor z drugimi avdiovizualnimi mediji (v prvi vrsti televizijo), ki so v osnovi zasnovani in odrejeni kot tehnologije ideološke diseminacije. Njegovo neučinkovitost, celo nemoč, lahko lociramo v izrazito heterogeni in polisemični naravi filmske govorice same. Film, po Bazinu »nečista« umetnost, ki kanibalizira celoto družbene kulturne produkcije, je kot instrument ideologije problematičen zato, ker ohranja sledove lastnega nastajanja, ki so v prvi vrsti predvsem tudi sledovi lastnih produkcijskih razmerij in pogojev. Film — »kot ena tistih govoric, s katerimi se svet predstavlja samemu sebi«, če sledimo sloviti tipologiji političnega filma Comollija in Narbonija — je torej latentno vselej na voljo prevračanju lastnih režimov reprezentacije in ideološke enunciacije, hkrati pa je eden tistih artefaktov kulturne produkcije, v katerih je ujeta določena utopična pulzija.

Na osnovi specifičnosti filmske govorice pa lahko poskušamo artikulirati tudi možnosti nekega drugega »filmskega totalitarizma« — tiste estetsko-politične zgodovine, ki skuša filmsko podobo »očistiti« in jo prisiliti k berljivi in razločni govorici: zgodovine najrazličnejših filmskih avantgard in gest, ki si za objekt svojih filmskih operacij zastavljajo prav pogoje in možnosti filma kot dela ideološkega označevanja.

Nil Baskar piše za reviji Ekran in KINO!

Poslušajte predavanje: ogg mp3

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!