Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Študijski bralni seminar

DAS UNGEHEUER DES KAPITALS

V letošnjem bralnem ciklusu bomo obravnavali prvi zvezek Kapitala, delo katerega 140. obletnico izida obeležujemo letos. Ko je Marx pred skoraj stoletjem in pol napisal to klasično delo v katerem razgalja protislovja in ideologijo klasične politične ekonomije, je pričakoval buren odziv. Zgodilo se je prav nasprotno, naletel je na molk, javnost je delo preprosto prezrla. Če je neodzivnost uradnih ekonomskih krogov še delno razumljiva, pa je težje razumeti reakcijo Marxovih simpatizerjev, ki ni bila nič bolj spodbudna. Le redki so se bili namreč pripravljeni spopasti s kompleksnostjo Marxovega dela. Kapital so torej Marxovi sodobniki že v izhodišču označili za enfant terrible svojega časa, pošast, ki straši med bralci, nemara celo bolj, kakor pošast kumunizma.

V 20. stoletju smo bili priča pravi inflaciji interpretacij izpod peres vseh tistih, ki se umeščajo v horizont marksizma in obenem s poplavo kritik, ki so prihajale iz tabora klasičnih oziroma neoklasičnih ekonomistov. Bralni seminar ne temelji na golem zgodovinskem pregledu branj Kapitala, temveč na želji, razumeti vlogo Kapitala in njegovo analitično moč danes, po razpadu realsocializmov oziroma v času, ko naj bi živeli onkraj ideologij in ko se zdi triumf neoliberalnega kapitalizma popoln. Današnja percepcija Kapitala je namreč absurdna bolj kot kdaj koli prej. Ponovno smo soočeni s podobno situacijo kakor ob njegovem izidu, le da molk tokrat prihaja s strani progresivnih krogov, medtem ko neoklasični ekonomisti priznavajo, da Kapital predstavlja eno izmed bolj pronicljivih analiz kapitalističnega sistema.

Trajanje krožka: Začnemo 4.11. 2007. Krožek bo trajal do 1.6. 2008.

Čas in kraj: vsako drugo nedeljo ob 19h v knjižnici Mirovnega inštituta (Metelkova 6)

Koordinatorja: Anej Korsika in Andrej Pavlišič.

Osnovna literatura: (na seanso bomo prebrali od 20 do 3o strani):

  • Marx, Karl (1986). Kapital: kritika politične ekonomije, 1. zvezek. Cankarjeva založba Ljubljana.

Mentorji posameznih seans lahko določijo neobvezno dodatno literaturo.

Na bralni krožek se je potrebno prijaviti na dpu@mail.mirovni-institut.si.Pogoj za udeležbo na krožku je prebrana literatura.

O literaturi in temi vsake seanse vas bomo sproti obveščali po elektronski pošti. Izvod literature za kopiranje bo na voljo v kopirnici CopyLand (Vidov danska 2, med Trubarjevo in Ilirsko ulico).

Forum za potrebe sprotnega koordiniranja seminarja je odprt tukaj.

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!