Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Posebna edicija: Filmski študijski seminar

Retrovizor in Delavsko-punkerska univerza v sodelovanju s Klubom Gromka

prvi semester: Filmska komedija
(oktober 2007 – februar 2008)

Kot pravi staro reklo, zadošča za komedijo zgolj čas — tisto trajanje, v katerem se tragedija izmuzne svojim določilom in se prične smejati svetu, svojemu gledalcu in sama sebi. Prav to počelo komedije se nemara do popolnosti izpolni s komedijo v filmski podobi, kjer je mogoče komični učinek tempirati z absolutno in predvidljivo učinkovitostjo. Komedija torej v filmu najde enega svojih idealnih habitusov, kjer se lahko razraste v številne smeri, zlasti potem, ko film dobi tudi glas. A za popularnim in nedolžnim značajem povprečne filmske komedije se tu in tam skriva tudi prevratniški duh: »dobra«, polnokrvna komedija spodkopava simbolno ureditev družbenega ter celo lastno, filmsko govorico, a gre redko tudi “do konca” — navadno se skupaj z gledalcev zaveda začasnosti svojih meja ter sprevrženih zakonov. V redkih primerih, ko ekscesno vztraja pri redukciji celote vidnega v zgolj sredstvo lastne produkcije komičnih učinkov, filmska komedija preneha biti smešna: namesto tega postane izhodišče za materialistično kritiko družbenih odnosov.

drugi semester:

Novi Hollywood
(marec – april 08)

V nostalgičnem spominu velja, da so 70. leta zadnja “zlata doba” hollywoodskega filma, ko je na ruševinah klasičnega studijskega sistema vajeti prevzela nova generacija avtorjev in z originalnimi ter pogosto kritičnimi posegi preoblikovala pokrajino sodobnega filma. A izvirna »obljuba«Novega Hollywooda je bila dobro desetletje kasneje lahko zgolj še predmet ironične samorefleksije — izzivi določene generacije in avtorske politike so postali kolesce v stroju vertikalno integrirane kulturne industrije. In kot vselej se v nostalgičnem spominu skrivajo tudi protislovja, ki onemogočajo enostavno delitev na »prej« in »potem«. Scenarij Novega Hollywooda lahko danes razumemo tudi kot scenarij za sodobna razmerja med kreativnostjo kontrakulture ter kapitala.

Spored:

31. marec: The Parallax View, Alan J. Pakula, 1974 (predstavlja: Zdenko Vrdlovec)

14. april: Mikey and Nicky, Elaine May, 1976 (predstavlja: Simon Popek)

28. april: Two-Lane Blacktop, M. Hellman ali Five Easy Pieces, B. Rafelson (predstavljata: Nil Baskar in Jurij Meden)

Ameriški »črnski« film med realizmom in eksploatacijo
(maj – junij 2008)

Prisotnost in upodabljanje »črnskosti« sta v ameriškem filmu zgodovinsko razpeti med trdovratnimi rasnimi stereotipi ter paternalizmom »afirmativnih ukrepov«. Ko postane konec 60. letih črni gledalec tudi ekonomsko pomemben, se problematičnima upodobitvama pridruži še spektakelska: urbana črnska kultura je asimilirana v žanrskem derivatu blaxploatationa. Medtem pa v ozadju dozori resnično opozicionalna, a tudi povsem spregledana filmska kultura: avtorji kot Charles Burnett, Melvin Van Peebles, William Greaves itd. zasnujejo heterogeno politično kinematografijo, ki sega od strogega realizma, politične alegorije ter formalnega eksperimenta, predvsem pa preseže zgolj manjšinjsko skupnostno politiko.

Nosilci seminarja: Sabina Autor, Nil Baskar, Ana Jovanović in Dušan Rebolj
Začetek: 22. oktobra 2007 ob 19. uri
Termin: ob ponedeljkih vsakih štirinajst dni, Klub Gromka – Metelkova mesto
Prijave: dpu@mail.mirovni-institut.si

Forum za potrebe sprotnega koordiniranja seminarja je odprt tukaj.

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!