Redna stran DPU

Totalitarianism [English]

11. letnik je ZAKLJUČEN! (Preberite spremno pismo k ciklu predavanj)

Poslušajte avizo 11. letnika
[mp3] [ogg]

Arhiv 11. letnika:

15.5. Miklavž Komelj: VLOGA OZNAČEVALCA »TOTALITARIZEM« ZA KONSTITUCIJO POLJA »VZHODNE UMETNOSTI« Jan Princl: TOTALNO TOLERANTNI Geoffroy Geraud: METAZGODOVINA TOTALITARIZMA KOT POSLEDICA MAJA 1968 ALI KAKO JE FRANCIJA POSTALA LABORATORIJ KONZERVATIVNE REVOLUCIJE Srećko Horvat: KAJ JE TOTALITARIZEM BREZ ARHITEKTURE? Dušan Rebolj: ORWELLOVO POJMOVANJE TOTALITARIZMA IN NJEGOVE IMPLIKACIJE Gregor Moder: IDEOLOGIJA KOT TOTALNA POVRŠINA Slobodan Karamanić: TOTALITETA, PARTIJNOST, SLOVENCI Peter Sekloca: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI Nikolai Jeffs: TOTALITARIZEM LITERATURE Nil Baskar: TOTALITARIZMI FILMA Andrej Kurillo: NACIZEM IN TOTALITARIZEM Rok Benčin: OD DEMOKRACIJE PROTI TOTALITARIZMU DO DEMOKRACIJE KOT TOTALITARIZMA Luka Lisjak Gabrijelčič: TOTALITARIZEM KOT KONCEPT IN KOT IDEOLOŠKI ANTIOKSIDANT: KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED Lev Centrih: POMEN KRITIK STALINIZMA Aljoša Kravanja: TOTALITARIZEM IN RAZSODNA MOČ Mini simpozij: Alberto Toscano, Nina Power, Owen Hatherley Aleš Bunta: KAJ PREOSTAJA OD ENEGA? Darko Drašković: CIVILNA IN BURŽOAZNA DRUŽBA V BEOGRAJSKIH ŠTUDENTSKIH PROTESTIH LETA 2007 Gregor Starc: O SIMBIOZI »TOTALITARIZMA« IN ŠPORTA Primož Krašovec: »ZA SVOBODO, ZA KRUH!« - O PARTIZANSKI SVOBODI Žiga Cerkvenik: IZVORI "TOTALITARIZMA" Mitja Reichenberg: ZAPUŠČINA UMETNOSTI TOTALITARIZMA Jernej Kosi: O VZROKIH IN POGOJIH ZA OPLETANJE S TOTALITARIZMOM V SLOVENSKI ZGODOVINSKI STROKI

Gorazd Kovačič: TOTALITARIZEM IN MI: PERSPEKTIVA HANNAH ARENDT

Študijski bralni seminar

ALTHUSSER - TEORIJA, IDEOLOGIJA IN ANTIHUMANIZEM

V prvem semestru se bomo ukvarjali z Althusserjevo epistemologijo, teorijo ideologije in kritiko humanizma. Pri prvi gre za branje Marxa v teoretskem prostoru, v katerem je prevladoval strukturalizem in za Althusserjevo svojevrstno vrnitev Marxu, ki kot pogoj zvestobe klasičnim tekstom zahteva njihovo temeljito predelavo, iskanje tišin in izpustov, branje »proti toku« teksta, ki je v mnogočem podobno strukturalističnim analizam in psihoanaličnim interpretacijam.

Althusserjevo branje Marxa je potrebno razumeti v kontekstu povojnih razrednih bojev (zlasti) v Franciji, ter buržoaznih in marksističnih kritik stalinizma, med katerimi so pomembno mesto zavzemala branja, ki so se omejila na zgodnje Marxove tekste, kjer je bilo mogoče izhajati iz problematike človekove eksistence. Althusserjeva kritika tovrstnih podjetij temelji na tezi, da antropocentrizem (humanizem) v teoretski analizi pomeni zdrs na feuerbachovskega abstraktnega človeka, ki je pravzaprav osišče buržoazne ideologije, torej odmik od revolucionarne teorije in politike. Althusserjev teoretski antihumanizem reaktualizira Bachelardov koncept epistemološkega reza, ki ga izpelje kot teoretsko prakso Marxovega razmejevanja od Heglovega in Feuerbachovega problemskega polja (npr. od abstraktnega človeka do družbenih formacij), pri čemer na novo definira Marxovo materialistično pojmovanje zgodovine (znanosti) in dialektike (filozofije).

Drug pomemben učinek Althusserjevega boja s humanizmom je njegova teorija ideologije, v kateri ideologija dobi materialno eksistenco, subjekt pa postane učinek ideološke interpelacije. Althusserjeva teorija ideologije tako z idealističnimi in humanističnimi teorijami ideologije obračuna znotraj (v nasprotju z, denimo, Foucaultom in Deleuzom) marksističnega teoretskega horizonta. Morda je sodobna inflacija etik, človečnosti, čistih ljudi in spiritualizma pravi trenutek za vrnitev k Althusserju.

Trajanje krožka: Začnemo 17.10. 2007. Krožek bo trajal do 27.2. 2008.

Čas in kraj: vsako sredo (razen praznikov) ob 20h v knjižnici Mirovnega inštituta (Metelkova 6)

Koordinatorja: Primož Krašovec in Lev Centrih.

Seznam literature: (na seanso bomo prebrali od 20 do 3o strani):

 • Althusser, Louis (2005). Contradiction and Overdetermination. V: For Marx. London – New York: Verso. Str. 87 – 128.
  - - On the Materialist Dialectic. Str. 161 – 218.
  - - Marxism and Humanism. Str. 219 – 247.
  [v celoti dostopno na]
  http://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1965/index.htm
  [na voljo tudi v srb. pod naslovom Luj Altise. Za Marksa. Nolit, Beograd, 1971]

 • - (2000). Ideologija in ideološki aparati države [+ Opomba k ideološkim aparatom države, 1976]. V: Izbrani spisi. Ljubljana: Cf. Str. 53 – 130.
  - - O Marxu in Freudu. Str. 130 – 155.
  - - Lenin in filozofija. Str. 7-53.

 • - (1998). Object of Capital. V: Reading Capital. London – New York: Verso. Str. 71-199.
  [na voljo tudi v sr.- hr. pod naslovom Louis Althusser: Kako čitati Kapital. Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine Zagreb, 1975]

Mentorji posameznih seans lahko določijo neobvezno dodatno literaturo.

Na bralni krožek se je potrebno prijaviti na dpu@mail.mirovni-institut.si. Pogoj za udeležbo na krožku je prebrana literatura.

O literaturi in temi vsake seanse vas bomo sproti obveščali po elektronski pošti. Brezplačne fotokopije tekstov za vsako seanso vas bodo dan po prejšnji seansi popoldne čakale v knjigarni Azil, Novi trg 2 (blizu NUKa, zraven ZRC SAZU).

Forum za potrebe sprotnega koordiniranja seminarja je odprt tukaj.

11. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Cikel dvajsetih predavanj na temo Totalitarizem

Študijski bralni seminar Althusser - teorija, ideologija in antihumanizem

Študijski bralni seminar Emancipatorna politika feministične teorije in kritike

Študijski bralni seminar Simptom

Študijski bralni seminar Das Ungeheuer des Kapitals. V soorganizaciji z društvom Polituss

Posebna edicija: Filmski študijski seminar DPU in Retrovizor v sodelovanju s klubom Gromka.

Študijski bralni seminar Historiografski pogledi na modernost

ZAČENJAMO OKTOBRA!

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!