Delavsko-punkerska univerza vabi na trinjasto srečanje iz tematskega ciklusa O grehu, ki bo v četrtek, 22. marca 2007, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Posvet ob filmu "Vernik":

VERNIK IN NJEGOV NAGLAVNI GREH

Kot podlaga debate bo služil kultni film The Believer Henryja Deana, režiserja, ki sovraži Schindlerjev seznam, ker se mu ne zdi spodobno, da se judi hvalisajo s tem, koliko so pretrpeli, namesto da bi jih bilo tega sram (www.nerve.com) in ki po drugi strani meni, da so ameriški neonacisti ena izmed bolj patetičnih političnih in subkulturnih skupnosti.

Film se odlikuje po koncizno zasnovanem prepletu notranjega konflikta vere in nasprotja družbenih vlog: biti jud in biti neonacist, biti posvečen v nauk ljudstva, ki so mu očitali križanje Jezusa Kristusa in biti vernik kapricioznega Boga, ki Abrahamu zaukaže žrtvovati lastnega sina. Posnet je po zgodbi, ki jo je navdahnil Daniel Burros, pripadnik ameriške nacistične stranke, za katerega se je na sojenju izkazalo, da je judovskega porekla.

Danny Balint, ki ga je upodobil Ryan Gosling, je najstnik poln teoloških muh, s katerimi spravlja ob pamet svoje sošolce, svojega verskega profesorja in nenazadnje predvsem samega sebe. Eminentno mesto med njimi zavzema vprašanje božje zapovedi Abrahamu, naj žrtvuje svojega edinorojenca, bolj natančno dvom v to, da je Bog svojo zapoved preklical in Abraham dejansko zaustavil roko, ki je držala nož, kakor pravi Sveto pismo.

Posvet bosta otvorila Dusan Rebolj in Ciril Oberstar, nadaljevali ga bodo gostje Andrej Kurillo, Lev Centrih in Goran Forbici.

Poslušajte debato: mp3 ogg

DPU Simpozij "Toleranca - med etiko in politiko"

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2006

» Preberite vabilo tukaj

» Program

» Audio zapis simpozija

Kompleksnost in paradoksalnost koncepta greha je treba zoperstaviti samo po sebi umevnemu pojmovanju greha kot nečesa prepovedanega. Ta predstava je na ravni vsakdana dobila že status vkoreninjenega predsodka in bi jo torej veljalo podvreči resnemu razmisleku v okviru različnih ved (filozofije, sociologije, zgodovine in nenazadnje tudi političnih ved).
(iz spremnega pisma k 10. letniku)

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

» arhiv: 9. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!